شهروند- دستنوشت ۴۱۹ صفحه ای تغییرات در قوانین کار در انتاریو که در هفته های اخیر ۱۷۳ پیشنهاد نوشته شده در آن مورد بررسی دولت قرار گرفته است سرانجام اعلام شد و قرار است قبل از ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ در انتاریو اعمال شود. بر اساس این تغییرات میزان مرخصی با حقوق کارمندانی که بیش از ۵ سال در یک شغل مانده اند در انتاریو از دو هفته در سال به سه هفته در سال ارتقا پیدا می کند.

همچنین از اول اکتبر سال ۲۰۱۷ حداقل دستمزد از ۱۱.۴۰ به ۱۱.۶۰ دلار، از ابتدای سال ۲۰۱۸ به ۱۴ دلار و سپس از ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۱۵ دلار در ساعت افزایش خواهد یافت و افراد بدون در نظر گرفتن شرایط استخدامی، تمام وقت و یا نیمه وقت، به طور یکسان برای کار یکسان دستمزد دریافت خواهند کرد.

به گفته ی کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو، این تغییرات باعث خواهد شد تا ۶.۶ میلیون نیروی کار در انتاریو بتوانند راحت تر از پس مخارج زندگی برآمده و کیفیت بالاتری از زندگی را تجربه کنند.

همچنین این تغییرات باعث خواهد شد تا کارفرمایان به سوی استخدام تمام وقت افراد روی بیاورند و از نیروی کار قراردادی و یا نیمه وقت که قبلا برای کم کردن هزینه های کمپانی مورد استفاده قرار گرفته می شد به مرور اجتناب کنند.

تغییرات جدید به نیروی کار این امکان را می دهد که در صورت نیاز و درخواست به اتحادیه های مرتبط بپیوندند و از این طریق حمایت بهتری از آنها انجام خواهد شد.