هویت مهاجم تبر به دست قطار وورسبورگ فاش شد. این جوان محمود ریاض، ۱۷ ساله از افغانستان یا پاکستان است که تا دو روز پیش به عنوان پناهجو در یک خانواده آلمانی نگهداری می شد و دوشنبه شب با تبر و چاقو به مسافران یک قطار در مسیر وورسبورگ آلمان حمله کرد و دست کم ۵ نفر را در حد مرگ زخمی کرد. داعش ویدئوئی با تصویر او پخش کرده که در حالی که شیئی نوک تیزی را برابر دوربین گرفته می گوید که سرباز “خلافت اسلامی” است. در خانه او نیز علاوه بر بیرق داعش، یادداشت هایی پیدا شده که در آن ها نوشته است:”برایم دعا کنید تا بتوانم این کافران را به سزای اعمالشان برسانم. برایم دعا کنید که به بهشت بروم.”

attacker

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دادستانی بایرن سرگرم بررسی اصالت ویدئو است.

بر اساس این گزارش ظاهرا روز شنبه یکی از دوستان محمود ریاض در افغانستان کشته شده و او در ۴۸ ساعت پیش از حمله به مسافران دائما مشغول تلفن زدن به اینسو و آنسو بوده است.