شهروند- وزیر امور خارجه ی کانادا، کریستیا فریلند، روز سه شنبه طی سخنرانی خود در مجلس عوام به طور علنی اعلام کرد که هم اکنون نوبت کاناداست تا در عرصه ی جهانی خودی نشان داده و رهبری امور را در دست بگیرد. او با اشاره به وقایع اخیر تروریستی در جهان و تصمیم اشتباه ایالات متحده ی آمریکا در بیرون رفتن از قرارداد آب و هوایی پاریس سعی کرد بدون بردن نام دونالد ترامپ از وی انتقاد کند.

فریلند بیان کرد که هم اکنون زمان آن رسیده است تا کانادا در مواردی همچون دفاع از حقوق زنان، حقوق همجنسگرایان و دیگر اقلیت های جنسی و مذهبی سکان امور را به دست گرفته و با باز کردن آغوش خود به روی مهاجرانی که از همه جای دنیا و در ماه های اخیر از ایالات متحده ی آمریکا به کانادا سرازیر شده اند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت امور سیاسی جهان بازی کند.

کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا

همچنین زمان تکیه به ایالات متحده برای داشتن کمک نظامی به سر رسیده است و کانادا با تمام توان رو به سوی ایجاد ارتشی مستحکم و قوی دارد. او به طور ضمنی اشاره کرد کسانی که به دونالد ترامپ رای دادند نشان دادند که آمریکا دیگر تمایلی به رهبری جهان ندارد و می خواهد در خود را به سوی تعامل با جهان ببندد.

او اضافه کرد که آمریکا و کابینه ی ترامپ کانادا را بسیار ناامید کرد و همزمان موجب شد که به این بیندیشد که دیگر زمان آن رسیده است تا روند خود را در عرصه ی جهانی تغییر دهد و بدون در دست گرفتن نقش ناظم و ابر قدرت، در رقم زدن آینده ای بهتر که همگان آرزوی آن را دارند در جهان سبقت بگیرد.