شهروند ـ دولت انتاریو از طریق کمک های مالی جدید به افراد علاقمندی که قصد  و امکان و مهارت کافی برای ایجاد مهدکودک های خانگی دارند و یا هم اکنون مهدکودک خود را تاسیس کرده اند کمک می کند تا مجوزهای لازم را در این زمینه دریافت کنند. بر اساس تغییرات در قوانین افراد دارای مهدکودک دیگر لازم نیست تا درصدی از درآمد خود پرداخت کنند تا بتوانند مجوز دریافت نمایند و این بدان معنی است که خانواده ها نیز از کاهش در شهریه ها بهره مند خواهند شد.

این تغییرات در پی برنامه ی ۵ ساله برای تغییرات در سیستم یادگیری و مراقبت از کودکان اعلام شده است. این تغییرات که از ابتدای سال ۲۰۱۸ اعمال خواهد شد باعث می شود که ۱۰۰هزار مهدکودک دارای مجوز خانگی به تعداد مهدکودک ها برای کودکان زیر ۴ سال انتاریو اضافه شده، حدود ۸۰۰۰ مهدکودک به مراکز  نگهداری از کودکان اضافه شده و به حدود ۱۶۰۰۰ خانواده ی کم درآمد سوبسید بیشتری برای نگهداری از فرزندان تعلق گیرد.

یکی از دلایل تشویق به گرفتن مجوز توسط مهدکودک ها بالا بردن سطح نظارت دولتی و حصول اطمینان از روش عملکرد و استاندارد لازم برای نگهداری از کودکان در مهدکودک هاست. ایجاد فضای کافی مهدکودک یکی از برنامه های کمک به خانواده ها در این برنامه ی ۵ ساله پیش روست و موارد دیگری نیز در آن لحاظ شده است که در مجموع قرار است تا استان انتاریو را بعد از کبک به یکی از بهترین استان های کانادا برای نگهداری کودکان و سیستم های مراقبت تبدیل کند.