شهروند- بانک سلطنتی کانادا که آن را با عنوان اختصاری RBC می شناسیم اعلام کرد که حدود ۴۵۰ موقعیت شغلی ، معادل تقریبا ۱ درصد از نیروی انسانی اش، را در تورنتوی بزرگ حذف می کند. این بانک دومین مرکز بزرگ وام دهنده در کانادا است. سخنگوی این بانک اعلام کرد که دلیل حذف این موقعیت های شغلی کم کردن هجادزینه ها، ای شغل های دیگر و سرمایه گذاری در بخش هایی مانند IT، تکنولوژی و صنعت دیجیتال است که مشتریان در آینده ای نزدیک به آنها نیاز بیشتری پیدا خواهند کرد.

با گذر زمان بانک مفهوم فیزیکی خود را از دست می دهد و تنها به واسطه ای الکترونیکی برای انجام مبادلات تبدیل می شود. این اتفاق و تغییرات در بانک ها با معرفی دنیای دیجیتال و پیشرفت تکنولوژی محسوس تر شده است تا جایی که آمار نشان می دهد در سه سال گذشته بانک های کانادایی حدود ۵۰۰۰ موقعیت شغلی خود را حذف کرده اند.

البته گفتنی است که بانک های مذکور همچنین تعداد زیادی استخدام نیز در طی سال های اخیر داشته اند و فرصت های شغلی جدیدی نیز ایجاد کرده اند که با نیاز روز دنیا بیشتر همخوانی داشته باشد. در دنیای امروز نیروی انسانی با تکنولوژی جایگزین می شود و افراد ناچارند برای کسب درآمد دانش خود را با دنیای رو به رشد دیجیتال مطابقت دهند.

بانک RBC همچنین اعلام کرد به افرادی که بر اساس این تغییرات شغل خود را از دست می دهند و تحت تاثیر قرار می گیرند، کمک می کند و خدمات گوناگونی از جمله دستمزد موقت، تا دوره ای که کار خود را پیدا کنند به آنها ارائه خواهد داد.