شهروند- برخلاف هشدارهای مسئولان حفاظت از محیط زیست و حیات وحش کانادا، بسیاری از بازدیدکنندگان همچنان از قوانین تخطی کرده و خطر زیادی را برای خود و حیوانات وحشی رقم می زنند. گاهی برخی از این افراد خاطی بسیار خوش شانس هستند و اتفاقی برای آنها نمی افتد، اما این شانس همیشگی نیست، زیرا حیوانات وحشی بر اساس خوی طبیعی خود رفتاری غیرقابل پیش بینی دارند و ممکن است حوادثی بروز کند که به هیچ طریقی قابل جبران نیست.

یک عکاس و فیلم بردار اهل کلگری می گوید که در بازدید اخیرش از پارک جنگلی بنف صحنه ای را مشاهده کرد که او را بسیار آزرده است. یکی از بازدیدکنندگان بدون رعایت احتیاط به یک خرس گریزلی ۳۰۰ پوندی نزدیک شده و از فاصله چند متری از صورت این خرس عکس گرفته است. این عکاس می گوید که قرار بر این است تا ۱۰۰ متر فاصله با این حیوانات رعایت شود، اما مردم نادان تنها برای یک عکس حاضر هستند جان خود و سلامت یک حیوان را به خطر بیندازند.

هم اکنون جریمه های سنگینی، حدود ۲۵۰۰۰ دلار، برای غذا دادن و آزار حیوانات در پارک های جنگلی در نظر گرفته شده است، اما مردم بی فکر بازهم تنها برای لحظه ای ماجراجویی حاضرند قانون را زیر پا بگذارند.

این عکاس از این تجربه ناراحت است و می گوید بیشتر برای این حیوانات نگران است تا انسانها، زیرا ما انسانها در قلمرو آنها پا گذاشته ایم و با حرکاتی که از سر بی فکری انجام می دهیم نه تنها ممکن است با خطر مرگ مواجه شویم، بلکه حیات این موجودات زیبا را به خطر می اندازیم.