شهروند- وزارت بهداشت کانادا به مردم هشدار می دهد که از خوردن خمیر خام و یا آرد خام خودداری کنند، زیرا ممکن است که به باکتری E-Coli آلوده باشد. آرد یک ماده ی غذایی خام است و در تهیه و پخت انواع خمیرها از آن استفاده می شود. ممکن است گندم  و یا غلات دیگری که برای تهیه انواع آرد به کار می رود در هنگام کاشت و برداشت محصول آغشته به باکتری E-coli  شود. مقدار کمی از این باکتری می تواند فرد را مسموم کرده و دل دردهای شدید به همراه اسهال، سردرد، استفراغ را در پی داشته باشد. حالات بیماری در فرد مبتلا معمولا بین یک تا ده روز بروز می کند و گاهی برخی افراد تنها ناقل این بیماری هستند. پختن آرد این باکتری را از بین می برد. بنابرین وزارت بهداشت کانادا از مردم می خواهد که خمیر خام را از دسترس فرزندان خود دور نگه دارند و از خوردن آرد خام به هر شکلی و در هر نوع خمیری خودداری کنند.

تاکنون تعداد زیادی از آردها و خمیرهای آماده  مارک Robin Hood به دلیل مشکوک بودن به داشتن این باکتری از مغازه ها جمع آوری شده است.