شهروند- دولت کانادا به جوانان کانادایی کمک می کند تا تجربه و مهارت هایی را که لازم است برای شروع در حرفه هایشان داشته باشند، به دست آورند.

برنامه مشاغل تابستانی کانادا (CSJ) کمک مالی لازم را برای کارفرمایان فراهم می کند تا فرصت های کاری تابستانی را برای دانش آموزان در جوامع خود ایجاد کنند. کار تابستانی یک راه مهم برای جوانان برای یادگیری مهارت های جدید و تجربه کار و افزایش ارزش به رزومه آنها است. در مرکز اسکاربورو، در تابستان امسال تعداد ۲۰۰ دانش آموز در کسب و کارهای محلی و غیرانتفاعی مشغول به کار خواهند شد که ۶۰۰ هزار دلار بودجه آن توسط  Canada summer jobs برای این مکان تهیه شده است. کارفرمایان متفاوتی برای استخدام دانش آموزان در مرکز اسکاربورو وام دریافت می کنند. دانش آموزانی که از طریق این برنامه استخدام می شوند هم مهارت های رهبری و تجربه لازم را به دست می آورند و در عین حال به سازمان های اجتماعی کمک می کنند تا خدمات اجتماعی و برنامه های جوانان خود را در تابستان گسترش دهند.

نماینده مجلس اسکاربورو ، سلما زاهید می گوید که مهم است که ما از جوانان حمایت کنیم و به آنها کمک کنیم مهارت های ارزشمندی را برای ورود به نیروی کار به دست آورند. دولت  متعهد به توانمندسازی جوانان کانادایی است. در سال گذشته، دولت کانادا تعداد شغل های موجود در برنامه CSJ را تقریبا دو برابر کرد و آنها را از تعداد ۳۴۰۰۰ شغل به حدود ۶۵،۸۰۰ شغل رساند. از زمان آغاز این برنامه یعنی سال ۲۰۰۷، CSJ به حدود ۳۳۰هزار دانش آموز کمک کرده است. افراد علاقمند می توانند به این مرکز مراجعه کرده و از خدمات کاریابی آن استفاده کنند.