شهروند- آزاده داودی: شهر وینیپگ در استان مانیتوبا میزبان بازیهای تابستانی کانادا از تاریخ ۲۸ جولای تا ۱۳ آگوست ۲۰۱۷ خواهد بود. در بازی های تابستانی امسال  ۱۶ رشته ورزشی، بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار و مربی، بیش از ۲۰۰۰۰ بازدید کننده حضور خواهند داشت و بیش از ۲۵۰ رویداد و یک جشنواره فرهنگی بزرگ در این شهر برگزار خواهد شد.

بازی های کانادا بزرگترین رویداد ورزشی چند ملیتی برای ورزشکاران جوان است و در سال ۲۰۱۷  همگام با بزرگداشت ۵۰ سالگی این بازی ها۱۵۰ امین سالگرد تولد کانادا جشن گرفته خواهد شد.

برنامه های تابستانی ۲۰۱۷ در کانادا، یک میراث پایدار از امکانات ورزشی جدید، پیشرفت های داوطلبانه و رهبری است که در سال های پیش رو  به ورزشکاران و جامعه کمک خواهد کرد.

انجمن میزبان بازی های تابستانی ۲۰۱۷ کانادا پیمان شماره ۱، پیمان ۳ و جوامع مردمان Metis در مانیتوبا را که بازی های امسال در زمین ها و آب های آنها  برگزار می شود ارج می نهد و همچنین بسیاری از بزرگان و مادربزرگ ها میزبانی این بازی ها و هدایت فرهنگی بازدیدکنندگان را بر عهده خواهند داشت.

وینیپگ دومین شهر در مانیتوبا است که میزبان بازی های کانادا می شود. پیشتر شهر برندون میزبان بازی های تابستانی در سال ۱۹۹۷ بود. در بازی های امسال یک تیم ۴۵۷ نفره متشکل از ورزشکاران جوان، مربیان و مدیران از استان انتاریو شرکت خواهند داشت که در ۱۶ رشته ورزشی مختلف به رقابت و بازی خواهند پرداخت. این ورزشکاران جوان از انتاریو و دیگر ورزشکاران از دیگر نقاط کانادا از سرمایه های ملی کانادا هستند و نسل بعدی ورزشکاران در بازی های مهم ملی و بین المللی از میان این افراد خواهند بود. تیم انتاریو بزرگترین تیمی خواهد بود که در بازی های امسال شرکت می کند.