شهروند- جین فیلپات (Jane Philpott )، یکی دیگر از وزرای مورد اعتماد کابینه ی جاستین ترودو، روز دوشنبه در واکنش به پرونده ی کمپانی SNC-Lavalin و گستردگی و عمیق شدن مساله استعفا داد.

فیلپات در نامه ی استعفا اعلام کرد که باید به مسئولیت های اخلاقی، ارزش های شخصی و تعهدات قانون اساسی پایبند بماند و برای همین استعفا می دهد. به گفته ی او افراد برای پایبند ماندن به اصول باید هزینه  پرداخت کنند ولی هزینه ای که برای نادیده گرفتن اصول پرداخت می شود بسیار بزرگ تر و غیر قابل جبران تر است.

جین فیلپات، نماینده ی مجلس حوزه ی مارکهام_استافویل، می گوید که بر اساس کنوانسیون قانون اساسی همبستگی اعضای کابینه به این معناست که از تمامی وزرا انتظار می رود از تمامی تصمیمات کابینه و دیگر وزرا به صورت رسمی و علنی دفاع کرده و از سیاست های دولت حمایت کنند و شرایط حال حاضر و اتفاقات باعث شده است که او نتواند به این مهم پایبند بوده و برهمین اساس استعفا می دهد.

فشار دولت و سیاستمداران بر وزیر دادگستری برای دخالت در پرونده ی مرتبط با SNC-Lavalin واکنش ها و نگرانی های زیادی را برای خانم جین فیلپات ایجاد کرده است. جاستین ترودو استعفای خانم جین فیلپات را پذیرفته است و از او برای تمامی خدمات طی این سالها تشکر و قدردانی کرد.