قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید.

هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

 

درخواست تخلیه

آیا مالک می تواند در انتهای قرارداد فیمابین از مستأجر بخواهد محل را تخلیه کند؟

فقط در موارد مشروحه زیر مستأجر محل مورد اجاره را تخلیه می کند:

۱ـ توافق بین مالک و مستأجر برای خاتمه دادن به قرارداد فیمابین

۲ـ تخلیه ملک توسط مستأجر در خاتمه قرارداد با ۶۰ روز اطلاع قبلی به مالک

۳ـ قراردادهای اجاره پس از منقضی شدن مدت و در صورت عدم تجدید می توانند به صورت ماه به ماه ادامه یابند. مستأجر می تواند با ۶۰ روز اطلاع قبلی محل را تخلیه کند، ولی مالک نمی تواند از این مزیت استفاده نماید.

۴ـ مالک در صورت فروش ملک یا نیاز خود و خانواده درجه اول خویش می تواند پس از انقضای قرارداد اجاره با ۶۰ روز اطلاع قبلی درخواست تخلیه محل را بنماید. حکم تخلیه محل را از LBR بعد از تشریفات لازم اخذ نماید و با اعلام آن به مستأجر درخواست تخلیه کند. این حکم می تواند به دلیل عدم پرداخت اجاره، دیرکرد پرداخت اجاره و یا شکایت مالک به علت تخلف از جزئیات قرارداد اجاره و رفتارهای غیر قابل قبول و غیره  صادر شود. ولی چنانچه پس از تخلیه مستأجر متوجه شود که نیاز خود و خانواده به محل حقیقت نداشته و وی محل را مجدداً اجاره داده است می تواند از مالک به LTB شکایت برده و وی را محکوم کند.

۵ـ در صورتی که مستأجر چند ماه متوالی اجاره را دیرتر از موعد مقرر پرداخت کرده و یا اصولاً برای چند ماه پرداخت نکرده باشد، مالک می تواند اقدام به دریافت حکم تخلیه ملک پس از مراحل قانونی بنماید. این حکم ممکن است به دلایل دیگری مثل سوء رفتار مستأجر یا تخلف از اجرای قرارداد فیمابین نیز به دست آید.

۶ـ در صورتی که مالک درصدد تخلیه محل و نوسازی یا نوسازی اساسی باشد بایستی به مستأجر۱۲۰روز مهلت دهد. هنگامی که مالک به یکی از دلایل فوق از مستأجر می خواهد محل را تخلیه کند لزومی به ذکر دلیل ندارد. چنانچه LTB به یکی از دلایل فوق حکم به تخلیه ملک مورد اجاره بدهد ولی باز هم مستأجر از تخلیه استنکاف نماید در این صورت مالک پس از ۱۱ روز از تاریخ حکم تخلیه می تواند به پلیس محل (کلانتر- Sheriff) مراجعه و به زور متوسل شود.

هر کدام از موارد فوق جزئیات بیشتری دارد که از حوصله این مطلب خارج است و خوانندگان می توانند سؤالات خود را با تماس با نگارنده مطرح و پاسخ دریافت نمایند.

نکته جالب و مأیوس کننده برای مالک ها این است که اگر تخلیه بر اساس عدم پرداخت اجاره باشد مستأجر حتی اگر در آخرین لحظه که Sheriff مراجعه کرده، اجاره معوقه را پرداخت نماید می تواند به زندگی در محل مورد اجاره ادامه دهد!