شهروند- آزاده داودی:  داریان باسکاتاوانگ ، جوان ۲۱ ساله بومی کانادایی می گوید که خودش در جامعه بومیان Whitesand انتاریو بزرگ شده است و امیدوار است که بتواند این بار به عنوان رئیس هدایت و رهبری این جامعه را به دست گرفته و دین خود را در مقابل ایشان ادا کند.

این جوان ۲۱ ساله از سن ۱۶ سالگی وارد سیاست شده است و با بسیاری از دولتمردان کانادا و انتاریو در طی این سالها در تماس بوده است.

داریان در دانشگاه کویینز در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده است. او می گوید که به واسطه بزرگ شدن در جامعه بومیان با مشکلات آنها از نزدیک آشناست و خانواده خودش نیز از مسائل رودرروی بومیان کانادا در امان نبوده است.

مادر داریان الکلی بوده است و داریان همیشه نقش محافظ برای خواهرانش را بازی کرده است. تنها نگرانی این کاندیدای جوان یک قرارداد نوشته شده غیر رسمی است. کد عضویتWhitesand  که در سال ۱۹۸۶ نوشته شده است شامل دستورالعمل های انتخابی است که حضور نامزدان جوان تر از ۲۵ سال را ممنوع می کند. این کد هرگز رسما تایید نشده است و هرگزبه طور رسمی به رفراندوم و یا رای گیری در جامعه نرسیده است.

داریان امیدوار است که این کد غیر رسمی مانعی برای حضورش در انتخابات ماه اکتبر ۲۰۱۷ نباشد. اگر داریان به این سمت انتخاب شود بعد از Wade Cachagee که تنها ۲۷ سال داشت، جوانترین رئیس مردمان بومی در طول تاریخ کانادا خواهد بود.