شهروند- آزاده داودی:  بر اساس اعلام دولت انتاریو، ساکنان آپارتمان های کاندو که می خواهند در هیئت مدیره ساختمان خود حضور داشته و ایفای نقش کنند، تحت قوانین جدید اعلام شده توسط دولت انتاریو سه نیاز خواهند داشت تا در زمینه مدیریت و اداره ساختمان آموزش دیده و گواهینامه لازم را دریافت کنند. در واقع سیاست های جدید برای حفاظت بهتر از صاحبان آپارتمان ها و جوامعی که در آپارتمان های کاندو زندگی می کنند، طراحی شده است.

طبق قوانین جدید، که از اول سپتامبر آغاز می شود و در سال آینده به مرحله اجرا در می آید، شرکت های سازنده ی کاندو را مجبور به ارائه ی به روز رسانی های اجباری برای صاحبان می کند.

همچنین مدیران باید سهمشان را در ساختمان و درگیری های مربوط به قراردادهای خدماتی به صاحبان کاندو اعلام نمایند.

از ابتدای نوامبر یک ارگان دولتی مسئولیت آموزش مدیران کاندوها را به عهده خواهد گرفت و همه مدیران تنها در صورتی این گواهینامه را دریافت می کنند که آموزش های لازم را دیده باشند. استانداردهای جدید دولت، دسترسی صاحبان کاندو به پرونده های شرکت های ساختمانی را افزایش می دهد و به آنها اطلاعات و توانایی بیشتری برای شرکت در جلساتی را ارائه می دهد که در آنها تصمیمات مربوط به خانه های آنها مورد بحث قرار می گیرد.

به گفته مقامات استان، بیش از نیمی از خانه های جدید که در انتاریو ساخته می شوند کاندو هستند و حدود ۱.۶ میلیون نفر در حال حاضر در کاندوها  زندگی می کنند.