شهروند- آزاده داودی:  بعد از شکایت یک خانواده به دلیل زمین خوردن فرزند آنها که پای او به قلاده سگ گیر کرده بود، کاشف به عمل آمد که قانونی ناشناخته درباره ی اندازه ی قلاده سگ در تورنتو وجود دارد. بر اساس این قانون ناشناخته که از سال ۱۹۹۹ در شهرداری وجود دارد قلاده سگ نمی تواند بیشتر از ۲ متر باشد.

دارندگان سگ از این قانون اطلاعی ندارند و بسیاری از آنها اندازه ی قلاده شان را خودشان تشخیص می دهند و برای کنترل سگ ها ترجیح می دهند که قلاده کوچک تری را انتخاب کنند.

همچنین به دلیل فروش قلاده های بلندتر از دو متر این گمان برای بسیاری وجود دارد که این قلاده ها منع قانونی ندارند. در واقع شکایت این خانواده از اتفاقی که برای فرزندشان افتاد باعث شد که این قانون ناشناخته رو شود. این خانواده معتقد است که شهرداری تورنتو وظیفه دارد تا در بروشورهایی این قوانین ناشناخته درباره ی نحوه ی نگهداری از سگ را برای خانواده ها روشن کرده و آنها را آموزش دهد. استفاده از قلاده بلند می تواند بسیار خطرناک بوده و دیگران را به خطر بیندازد. در مورد این طفل نوپا ممکن بود اگر قلاده به جای پا به گردنش گیر کند اتفاق جبران ناپذیری را برای وی رقم بزند.

این قانون ناشناخته در فصل  ۳۴۹ شهرداری تورنتو نوشته شده است و دارندگان سگ را ملزم می کند که  قلاده حداکثر دو متر برای سگ هایشان تهیه کنند.