شهروند- آزاده داودی:  فروشگاه سیرز کانادا ماه گذشته اعلام کرد که به دلیل بخشی از عملیات بازسازی تحت نظارت دادگاه ۵۹ فروشگاه از ۲۵۵ فروشگاه خود را در کانادا می بندد و بر همین اساس ۲۹۰۰ کارمند از کار برکنار می شوند. مشکل این جاست که این فروشگاه اعلام کرد هیچکدام از این ۲۹۰۰ نفر غرامتی برای این قطع همکاری و برکناری دریافت نخواهد کرد.

همچنین در خبر دیگری سیرز اعلام کرد که مبلغی معادل ۷.۶ میلیون دلار به ۴۳ مدیر رده بالای شرکت در این مدت بازسازی می دهد تا بتواند این افراد را برای آینده حفظ کند.

تمامی این خبرها واکنش های شدیدی را در بین مردم و علی الخصوص طرفداران این فروشگاه زنجیره ای برانگیخته است. بسیاری از مردم با نوشتن کامنت هایی در فضای مجازی از مردم خواسته اند که خرید کردن از این فروشگاه را متوقف کنند و اهمیتی به حراجی های این فروشگاه در این مدت ندهند. این افراد با اشتراک گذاشتن هشتگ #BoycottSearsCanada ناراحتی خود را از تصمیمات این شرکت و نادیده گرفتن قشر ضعیف تر این شرکت تجاری اعلام کرده اند.

اتفاقی که برای سیرز افتاد مشابه اتفاقی است که در سال ۲۰۱۵ برای فروشگاه Target  افتاد ولی تفاوت در اینجاست که Target  اعلام ورشکستگی کرد و کلا از کانادا رفت، اما سیرز در کاناداست و سعی دارد که همچنان با انجام تبلیغات گسترده مشتری جذب کند.