قانون مالک و مستأجر (Landlord and Tenant Act) رسماً در سال ۲۰۰۶ مورد تأیید قرار گرفت و لازم الاجرا گردید. هر صاحب خانه ای که بخواهد ملک خود را اجاره دهد بایستی در چارچوب این قانون حرکت کند. در این قانون برای مالک و مستأجر هر یک جداگانه حق و حقوقی مشخص شده است که دانستن آن برای هر دو طرف بسیار ضروری است.

گاهی دیده می شود هموطنان ما در ایالت انتاریو اقدام به اجاره ملک خود (چه قسمتی از محل سکونت یا ملک جداگانه) می نمایند، بدون آن که از مقررات حاکم بر روابط مالک و مستأجر مطلع باشند. به همین شکل مستأجران نیز بدون آگاهی از جزئیات این روابط محلی را اجاره می کنند و با مشکلات پیش بینی نشده مواجه می گردند.

نگارنده نه تنها در ۱۷ سال گذشته ده ها محل را برای مشتریان اجاره داده ام، بلکه خود همیشه چندین مستأجر نیز داشته ام و طبیعتاً در این راه انواع مشکلات و اختلافات هم دیده شده و هم حل شده است.

در این سلسله نوشتارها هدف اینست که جزئیاتی را برایتان تشریح کنیم که شاید تاکنون از آنها اطلاع نداشته اید.

آیا می توانید مستأجری را به دلیل داشتن حیوانات بیرون کنید؟

برابر قانون مالک و مستأجر که متأثر از اعلامیه حقوق بشر است شما اجازه ندارید در قرارداد اجاره، مستأجر را از داشتن حیوانات منع کنید ولی می توانید آن را محدود نمائید مگر آن که آپارتمان مورد اجاره شما در مجتمعی واقع شده باشد که داشتن حیوانات در آن مکان منع گردیده است. برابر مقررات شهرداری تورنتو شما می توانید تا ۶ سگ، گربه و خرگوش داشته باشید. بیشتر از آن نیاز به مجوز دارد. چنانچه حیوان مستأجر باعث مزاحمت برای دیگران (مستأجر یا مالک) شود، یعنی به دلیل سر و صدای زیاد، ایجاد آلرژی و یا خطرات فیزیکی مالک می تواند با پر کردن فرم N5 درخواست حذف حیوان و یا تخلیه محل نماید. نکته جالب این است که در تمام موارد تخلیه ملک، به هر دلیلی چنانچه مستأجر در بیمارستان بستری شود کل پروسه متوقف شده و ادامه آن موکول به برگشت مستأجر به محل مورد اجاره خواهد بود.

آیا مالک می تواند به دلیل استفاده مستأجر از دخانیات درخواست تخلیه ملک کند؟

 به دلیل استفاده مستأجر از دخانیات نمی توانید درخواست تخلیه ملک کنید حتی اگر در قرارداد اجاره اولیه وی به عدم استفاده از آن تعهد کرده باشد. داخل ملک شما مکان عمومی محسوب نمی شود که استفاده از دخانیات ممنوع باشد، ولی اگر دلایلی محکم اقامه نمائید مبنی بر این که بو و دود سیگار باعث آزار سایر مستأجران شده و یا به ملک صدمه وارد می کند، می توانید در مورد تخلیه ملک اقدام نمائید.

 

چه کنیم اگر مستأجر به مالک اطلاع دهد که محل مورد اجاره را تخلیه می کند (چه برابر دستور LTB یا اتمام قرارداد اجاره یا توافق طرفین)، ولی در تاریخ مورد نظر محل را تخلیه نکند؟

با تنظیم فرم L3 از طریق LTB درخواست تخلیه می نمائید بدون آن که لازم باشد به مستأجر اطلاع قبلی بدهید. همراه این فرم لازم است یادداشت و یا توافق فی مابین دال بر تاکید مستأجر به تخلیه را ضمیمه کنید. هرگز اطلاع شفاهی مستأجر به تخلیه را ملاک قرار نداده بلکه همیشه موارد را روی کاغذ آورده و امضاء بگیرید.

اگر مالک قصد تخریب و دوباره سازی ملک را داشته باشد تکلیفش با مستأجران  چیست؟

در موارد زیر مالک می تواند با پیشنهاد ۳ ماه اجاره مجانی یا ۱۲۰ روز اطلاع قبلی از مستأجر بخواهد مورد اجاره را تخلیه نماید.

۱ـ تخریب و دوباره سازی ملک مورد اجاره با اعطای حق تقدم دوباره نشینی مستأجر در محل با اجازه منطقی

۲ـ مرمت کلی و نوسازی ساختمان به طوری که تخلیه آن ضروری است با اجاره برگشت مستأجر در صورت تمایل

۳ـ تغییر کاربری ساختمان از اجاری به کاندو (ماکلیت واحد به واحد)

۴ـ تغییر کاربری ساختمان از اجاری به خانه سالمندان، محل های غیر انتفاعی

۵ـ تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به تجاری

اعطای ۳ ماه اجاره مجانی یا ۱۲۰ روز اطلاع قبلی به مستأجر فقط در مورد واحدهای مسکونی از ۵ واحد و به بالا مصداق دارد. ساختمان ۱ تا ۴ واحدی تابع این امتیاز نمی باشد.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک