شهروند- آزاده داودی:  بر اساس اصلاحیه قوانین شهروندی کانادا، کودکان زیر ۱۸ سال می توانند به تنهایی و بدون سرپرستی والدین برای شهروندی کانادا درخواست داده و در صورت گذر از آزمونT شهروندی کانادا را دریافت کنند. این تغییر در قوانین قرار بر این است تا راه را برای کودکان تنها که بسیار آسیب پذیر هستند و به دلایل ویژه ای تمایل دارند به تنهایی برای شهروندی کانادا درخواست بدهند، هموارتر کند، اما هزینه بالایی که باید برای درخواست شهروندی پرداخته شود برای این افراد نیز مانند بزرگسالان محاسبه می شود. افراد ۱۸ سال و زیر ۱۸ سال اگر به همراه خانواده برای شهروندی کانادا اقدام کنند باید هزینه ای معادل ۱۰۰ دلار پرداخت کنند اما هنگامی که پرونده آنها به تنهایی بررسی می شود هزینه آنها مانند بزرگسالان و رقمی معادل ۵۳۰ دلار کاناداست.

این هزینه برای این افراد مانند یک مانع پولی خیلی جدی تلقی می شود و نه تنها کمکی به آنها نمی کند بلکه باعث می شود بسیاری از آنها که در شرایط سختی قرار دارند و به تنهایی به کانادا پناهنده شده و یا به دلایل ویژه ای از خانواده هایشان جدا شده اند، نتوانند به راحتی از این مرحله عبور کنند.

بسیاری از مقامات از وزیر مهاجرت کانادا خواسته اند تا در میزان این مبلغ تجدیدنظر شود و رایزنی ها در این مورد ادامه دارد.