شهروند- آزاده داودی:  بسیاری از افراد در کانادا اعتقاد دارند که برای بازنشسته شدن باید میلیونر بود. بسیاری از افراد نیز در همین راستا در تلاشند و تمامی عمر جوانی خود را به کار سخت می پردازند. قیمت اجاره خانه های سالمندان در تورنتوی بزرگ نیز بر این امر صحه می گذارد و نشان می دهد که این تفکر پر بیراه نیست. هم اکنون میانگین اجاره بهای خانه های سالمندان در تورنتوی بزرگ رقمی معادل ۴۰۰۰ دلار است و این مبلغ اصلا کم نیست. علاوه بر معضل اجاره بها تعداد این خانه های سالمندان با متقاضیان آنها همخوانی ندارد و روز به روز تقاضا برای آنها بیشتر می شود و بر همین اساس اجاره بها بالاتر می رود.

خانه های سالمندان در تورنتو در ازای این اجاره بها خدمات کاملی از جمله غذا به سالمندان ارائه می دهند اما مهم این است که میزان افرادی که می توانند این هزینه های سرسام آور را تقبل کنند کاهش یافته است و آنها مجبورند برای گذران زندگی به داخل آپارتمان ها و یا خانه ها رفته و برای انجام اموراتشان شخصی را استخدام کنند که آن هم هزینه کمی نیست. دولت انتاریو وعده داده است که تعداد خانه های سالمندان در تورنتو افزایش یابد تا از این طریق بتوان کنترل بیشتری روی اجاره بها انجام داد.