شهروند- آزاده داودی:  یکی از افسران پلیس تورنتو طی عملی بی سابقه اقدام به خرید لباس برای جوانی کرد که در هنگام دزدی در فروشگاه دستگیر شده بود. این افسر پلیس می گوید که یک شنبه شب طی یک تماس تلفنی ماموریتی به او ابلاغ شد که از همان ابتدا نظرش را به خودش جلب کرد.  او و همکارش برای بررسی یک مورد سرقت در فروشگاه وال مارت به محل این فروشگاه در شمال شهر خوانده شدند. چیزی که این سرقت را از بقیه متفاوت می کرد اجناسی بود که مرد جوان قصد سرقت آنها را داشت: یک پیرهن مردانه، یک کراوات و یک جفت جوراب. از همان ابتدا پلیس فهمید که این سرقت عادی نیست و پس از سوال و جواب از مرد جوان کاشف به عمل آمد که این او این لباس ها را برای شرکت در یک مصاحبه کاری می خواهد. پدر این مرد جوان به تازگی و به دلیل بیماری سخت خانه نشین شده است و او مجبور است برای گذران زندگی خانواده اش سریعا وارد بازار کار شود.

افسر پلیس بدون گفتن به این جوان لباس ها را برای او خریداری کرد و به همراه دزد دستگیر شده به مقر پلیس رفتند. بعد از انجام بازجویی و رفع اتهام این مرد جوان در هنگام خروج متوجه وجود لباس ها در وسایلش شد و آن مکان را ترک کرد.

افسر پلیس می گوید که انجام وظیفه تنها به یک عملیات دستوری و فرمایشی ختم نمی شود. باید به داستان زندگی آدمها و دلایل ورود آنها به بزه کاری دقت کرد و ریشه های آن را جست و جو کرد و در صورت امکان به این افراد کمک کرد.