شهروند ـ رانندگان تاکسی تورنتو در حال آماده کردن خودشان برای تظاهرات روز ۱۷ آگوست هستند. اتحادیه رانندگان تاکسی تورنتو این تصمیم را هفته ی گذشته به رای عمومی گذاشت. آنها معتقدند که شهرداری تورنتو، در رابطه با ابلاغ آیین نامه تاریخ ۱۵ جولای برای رانندگان اوبر، بسیار کند عمل می کند.

بر اساس این آیین نامه رانندگان اوبر ملزم به داشتن بیمه مانند بیمه رانندگان تاکسی با حداقل مسئولیت ۲ میلیون دلار و پرداخت ۳۰ سنت بابت هر مسیر رانندگی به شهرداری می باشند. این تعهد بسیار بزرگی است و بر اساس آن ده هزار راننده اوبر باید پیشینه شان چک شود تا بتوانند بیمه نامه ها و مجوزهای خود را دریافت کنند.

taxi-vs.-uber

به اعتقاد سران اتحادیه رانندگان تاکسی  این حجم بالای کار کندی شهرداری در برخورد با این مساله را توجیه نمی کند. همه ی رانندگانی که در جاده ها می رانند، که شامل رانندگان اوبر نیز هست، باید مجوز لازم را داشته باشند و نمی توان بدون داشتن این بیمه نامه ها و مجوزهای لازم در خیابان ها رانندگی کرد.

این اتحادیه، که متشکل از ۳۵۰۰ راننده ی تاکسی است، قول داده است که در زمان تظاهرات مزاحمتی برای وسایل حمل و نقل ضروری ایجاد نکند و محل تجمع بیشتر در مقابل مرکز مجوزها و استانداردهای شهرداری خواهد بود.