شهروند- آزاده داودی:  این روزها دنیای مجازی بخش عظیمی از زندگی هر فرد انسانی را تشکیل می دهد و بسیاری از روابط ما انسانها در این مکان مجازی شکل می گیرد. پدرها و مادرهای جوان امروز با اینترنت آشنایی خوب و نزدیکی دارند و نسل آینده ما در خانواده هایی در حال تولد و شکل گیری هستند که به خوبی با دنیای مجازی آشناست.

نسل بعدی به دقت رفتارهای اجتماعی ما از جمله طریقه استفاده از فضای مجازی را زیر نظر دارد و از ما الگوبرداری می کند. اگرچه تعداد زیاد پست های اینترنتی و به اشتراک گذاشتن عکس های خصوصی خودمان و فرزندانمان بسیار جذاب است و شنیدن نظر افراد مختلف در مورد آن در اغلب موارد باعث خوشحالی می شود، اما باعث می شود که فرزندان معنی حریم خصوصی و کسب اجازه از افراد برای به اشتراک گذاشتن عکس آنها را درک نکنند.

ما به عنوان پدر و مادر به خودمان اجازه می دهیم که بدون کسب اجازه عکس فرزندان خودمان را از همان کودکی برای دیدن همگان عمومی کنیم غافل از این که فرزندان ما با دیدن این کار به خودشان اجازه می دهند تا در زمانی که به اینترنت دسترسی پیدا کردند بدون کسب اجازه از دیگران عکس های آنها را به اشتراک بگذارند، زیرا فکر می کنند بهترین الگوی رفتاری پدرها و مادرهایشان هستند.

بنابراین برای جلوگیری از ناهنجاری های رفتاری در دنیای مجازی بهتر است از به اشتراک گذاشتن عکس های بی رویه فرزندان خود جلوگیری کرده و بدون کسب اجازه از آنها به این عمل اقدام نکنیم.