شهروند- آزاده داودی:  روز دوشنبه جانی دپ، در حالیکه لباس یکی از شخصیت های فیلم “دزدان دریایی کارائیب” را به تن داشت به بیمارستان کودکان ونکوور رفت و با این کار کودکان بیمار را برای ساعاتی سرگرم و خوشحال کرد. جانی دپ که این روزها برای بازی در فیلم “Richard Says Goodbye” در ونکوور حضور دارد این فرصت را غنیمت شمرد و با پوشیدن لباس کاپیتان Jack Sparrow توانست آرزوی بسیاری از کودکان بیمار را تحقق بخشد.

او طی پنج ساعت دیدار خود از بخش های مختلف این بیمارستان بازدید کرد و سعی کرد تا در این مدت کودکان را با شیوه ی خودش سرگرم کند. این بیمارستان در صفحه اینستاگرام خودش نوشت که جانی دپ قلبی از طلا دارد؛ این بازیگر حدود پنج ساعت با تک تک بیماران از نوزادان گرفته تا نوجوان ها دیدار کرد. یکی از مادران در واکنش به این دیدار نوشته است جانی دپ آرزوی فرزند من برای دیدن شخصیت رویایی فیلمش را تحقق بخشید، او واقعا برای کودکان اینجا بود و با این حرکت تمامی ما را شگفت زده و متاثر کرد.