شهروند- مهدی پورآقا، دانشجوی پست دکترای رشته ی مهندسی در دانشگاه کلگری، هفته ی گذشته با استفاده از ساز “عود” به کمک دانشجویان این دانشگاه آمد  تا به آنها در کاهش استرس هایشان در زمان امتحانات کمک کند. او می گوید که صدای عود مانند ریختن قطره های آب در ظرف کریستال است و به عقیده ی وی ساز عود پدر ساز گیتار است. پورآقا حدود یک ماه پیش با مسئولان دانشگاه کلگری صحبت کرد و آن ها را متقاعد کرد که صدای این ساز می تواند به دانش جویان کمک کند تا به استرس های خود در زمان امتحانات فائق آیند. او در ساعت ناهار در گالری های Nickle دانشگاه کلگری به نوازندگی این ساز مشغول شد و دانشجویان برای شنیدن ساز او به دورش حلقه می زدند و همانطور که پیش بینی کرده بود این اتفاق با استقبال زیادی روبرو شد.

قدمت ساز عود به حدود ۵۰۰۰ سال پیش و به منطقه ی خاورمیانه برمی گردد و امروزه در کشورهای ایران، عراق ، ترکیه، یونان، مصر و تونس نواخته می شود. مهدی پورآقا حدود ۱۵ سال است که فعالیت موسیقایی دارد و حدود یک دهه می شود که ساز “عود” را به عنوان ساز اصلی انتخاب کرده است.