برابر قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو به عنوان مالک شما نمی توانید:

۱ـ شما نمی توانید آب و برق و گاز یعنی سرویس های حیاتی مستأجر را قطع نمائید حتی اگر او اجاره خود را پرداخت ننماید. همچنین نمی توانید برای وی مزاحمت ایجاد کنید بلکه فقط از طریق روش های قانونی باید اقدام نمائید.

۲ـ شما نمی توانید برای بیرون راندن مستأجر صحنه سازی و برنامه ریزی غیر واقعی کنید مثلاً اعلام کنید واحد مورد اجاره را برای استفاده خود و خانواده نیاز دارم ولی عملاً این طور نباشد.

۳ـ در صورت غیبت طولانی مستأجر، بستری شدن وی در بیمارستان یا فوت وی نمی توانید بدون رعایت مقررات مربوط به این وضعیت، اقدام به جمع آوری اثاث وی نمائید.

۴ـ شما نمی توانید مضاف بر اجاره ماه اول و آخر، مستأجر را ملزم به پرداخت ودیعه یا سپرده بیشتر نمایید مگر آن که وی داوطلبانه خود پیشنهاد نماید. در انتهای قرارداد اجاره گاهی مشاهده می شود مستأجر خرابی و صدماتی ایجاد کرده است و هیچ ودیعه ای هم در دست نداریم که جبران مافات کنیم. اگر شما احتمال می دهید که مستأجر به علت داشتن تعدد اطفال و یا داشتن حیوانات خرابی ایجاد کند می توانید به ترتیبی صحبت کنید (نه کتباً) که وی خود داوطلبانه به شما ودیعه خرابی پرداخت کند.

۵ـ شما نمی توانید پس از دریافت اجاره از مستأجر (عمدتاً دریافت نقدی) از دادن رسید به او امتناع کنید. در صورت اثبات این مسئله توسط دادگاه مالک و مستأجر (LTB) Landlord Tenant Board جریمه خواهید شد.

۶ـ شما نمی توانید اجاره را به دلخواه بالا ببرید بلکه باید تابع افزایش سالانه که توسط ایالت انتاریو مشخص می شود باشید. اگر تعمیرات و مرمت عمده در ملک مورد اجاره انجام داده اید و اعتقاد دارید محل مورد اجاره ارزش اجاره بیشتر دارد ابتدا باید به LTB مراجعه و مجوز افزایش دریافت کنید.

۷ـ شما نمی توانید در صورت تقاضای مستأجر برای واگذاری مورد اجاره به شخص دیگری، بدون دلیل مشخص از این کار امتناع نمائید. لازمست دلایل قاطعی برای این کار داشته باشید و یا شرایطی برای آن مشخص نمائید. توجه داشته باشید واگذاری موقت محلSublease  یا Sublet معنی می دهد که مستأجر قبل از مدت مشخصی مجدداً برگشته و در محل به سکونت ادامه می دهد ولی Assigning the Lease یعنی مستأجر شخص دیگری را معرفی می کند به عنوان مستأجر جدید و خود از قرارداد خارج می شود.

۸ـ از اجاره ملک خود به متقاضی به دلیل نژاد، جنسیت، مجرد یا متأهل بودن، بچه دار بودن یا داشتن حیوانات امتناع کنید مگر دلایل متیقن دیگری برای آن داشته باشید. در ایالت انتاریو شما حتی نمی توانید از اجاره محل به جوان ۱۶ یا ۱۷ ساله خودداری نمائید چون بر اساس قوانین آنها می توانند محل مورد نیاز خود را اجاره نمایند.

 

*مشاور ارشد املاک