شهروند- یکی از نگرانی های دانشجویان در کانادا بعد از فارغ التحصیلی پیدا کردن کار دلخواه و در زمینه رشته ی تحصیلی خودشان است. بسیاری از دانشجویان فشارهای زیادی را در این زمینه تجربه می کنند و فاصله زیادی بین تعداد دانشجویانی که در هر رشته از دانشگاه خارج می شوند و تعداد دانشجویانی که استخدام می شوند وجود دارد، اما خبر خوب این است که دولت فدرال قول می دهد که به دانشجویان برای پیدا کردن شغل در زمینه ی تحصیلی شان کمک کند.

بر اساس یک برنامه ۴ ساله که بودجه ای معادل ۷۳ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده، قرار است تا ۱۰۰۰۰ موقعیت کارآموزی به همراه دستمزد برای دانشجویان در صنایع کلیدی ایجاد شود. این بودجه در سال ۲۰۱۶ اعلام شد، اما جزییات آن تاکنون اعلام نشده بود و قرار است که از سال تحصیلی ۱۸-۲۰۱۷ ، سپتامبر امسال، اجرایی شود.

به گفته وزیر کار، بر اساس این طرح بودجه ای در اختیار کمپانی های بزرگ در بخش های علوم، تکنولوژی، مهندسی، ریاضی و بیزینس قرار داده می شود تا آنها از میان دانشجویان در این بخش به شیوه های گوناگون استخدام کنند. این شیوه های استخدامی گستره وسیعی را از قراردادهای تمام وقت چندماهه تا مشاغل پاره وقت در بر می گیرد و قرار است تا با نیازهای دانشجویان مطابقت داشته و شرایط تحصیلی آنها نیز در نظر گرفته شود. به گفته ی دولت فدرال این طرح بین ۵۰ تا ۷۰ درصد دستمزد دانشجویان را به این کمپانی ها پرداخت می کند و دولت فدرال تمام تلاش خود را می کند تا مشاغل بیشتری را در این برنامه بگنجاند.