شهروند- هزینه دارو یکی از مشکلات اساسی امروز بیماران در کانادا است. کانادا یکی از کشورهایی است که قیمت خرید دارو در آن بسیار بالاست و حدود ۳.۵ میلیون کانادایی تحت پوشش هیچ بیمه ای برای خرید دارو قرار ندارند و این واقعیت مشکلات فراوانی را برای بسیاری از بیماران به وجود آورده است.

برهمین اساس، اتحادیه های کارگری در کانادا، در روز کارگر کمپینی را با هدف ایجاد بیمه دارویی برای همه کانادایی ها تشکیل داده است و می گوید که تمام کانادایی ها اعم از پیر و جوان و دانشجو و فقیر و غنی باید به بیمه دارویی برای پوشش هزینه ها دسترسی داشته باشند.

به گفته ی اتحادیه های کارگری هم اکنون زمان آن رسیده است تا کانادا به این بخش مهم توجه کرده و گام های اساسی برای تقویت و بهبود بیمه های دارویی بردارد و این اتحادیه ها تمام تلاششان این است تا این کمپین با موفقیت به سرانجام برسد.

تنها مکانی که تمام هزینه های دارو برای بیماران پوشش داده می شود بیمارستان هاست. همچنین نیروهای نظامی، RCMP، مردمان بومی و جانبازان جنگی از پرداخت هزینه دارو معافند. و نیز افراد بالای ۶۵ سال و افرادی که تحت پوشش سیستمWelfare  قرار دارند تا حد زیادی هزینه دارویی شان پوشش داده می شود.

استان انتاریو نیز اعلام کرد که از سال ۲۰۱۸ جوانان زیر ۲۵ سال از پرداخت هزینه دارو معافند. اگرچه این اقدام دولت انتاریو گامی بسیار اساسی محسوب می شود، اما کافی نیست و باید این امکان برای تمام کانادایی ها فراهم گردد. بدین معنی که هر کانادایی که کارت بهداشت دارد باید بیمه دارویی نیز داشته باشد.