شهروند- رودخانه نیاگارا آب دریاچه Erio را به دریاچه انتاریو منتقل می کند. این رودخانه محل تجمع ماهی های زیادی است که از جمله آنها می توان rock bass، steelhead، yellow perch و بسیاری دیگر را نام برد. تحقیقات جدید نشان می دهد که مغز این ماهی ها به مکانی برای تجمع داروهای ضدافسردگی انسانی تبدیل شده است و در این میان rock bass در خطر بیشتری قرار دارد.

در سال های اخیر استفاده از داروهای ضدافسردگی در امریکای شمالی به ویژه ایالات متحده آمریکا افزایش چشمگیری داشته است. اثر این داروهای ضدافسردگی در ادرار انسان باقی می ماند و هیچگونه تصفیه آبی آن را از بین نمی برد. بنابراین آب فاضلابی که بعد از انجام برخی عملیات تصفیه به دریاچه ها و رودخانه می ریزد، دارای این ماده است. این مواد در مغز ماهی های این آب ها رسوب می کند و اگرچه برای انسان خطری ندارد، زیرا کمتر کسی مغز ماهی را می خورد، اما برای خود ماهی ها و حیات آنها بسیار خطرناک است و ممکن است ناهنجاری های رفتاری و زیست محیطی فراوانی برای آنها ایجاد کند.

تصفیه آب فاضلاب برای از بین بردن مواد جامد و مواد سمی توسط گیاهانی خاص انجام می شود، اما این تصفیه تاثیری بر روی مواد داخل ادرار انسان ندارد و بنابراین ماهی ها به طور ۲۴ ساعته در حال نوشیدن یک کوکتل از داروهای انسانی هستند.