شهروند- یک موسسه خیریه در تورنتو با نام “Rainbow Railroad” به اقلیت های جنسی که در کشورهای خودشان با سرکوب و ناامنی روبرو هستند کمک می کند که به مکان های امن منتقل شوند و در نهایت به کانادا بیایند. این موسسه خیریه تاکنون توانسته است به فرار ۳۵ تن از این دگرباشان از جمهوری چچن کمک کند که ۳۱ تن این افراد هم اکنون وارد خاک کانادا شده اند.

موسسه “Rainbow Railroad” طی سال جاری توانسته است به ۱۴۰ فرد که در زمره اقلیت های جنسی قرار می گیرند کمک کند.

درماه آوریل امسال خبر شکنجه و سرکوب دگرباشان در روسیه باعث شد تا گروه های فعال در زمینه حقوق بشر در کانادا که این موسسه یکی از آنهاست و دولت کانادا به فکر راه چاره ای برای کمک به این افراد بی گناه بیفتد. آنها توانستند تا از طریق مختلف با فعالان LGBT در روسیه روابطی برقرار کنند و از این طریق افراد کوئیر را به خانه های امن منتقل کرده و ترتیب ورود آنها به خاک کانادا را بدهند. هم اکنون حدود ۴۰ نفر از این افراد در خانه های امن زندگی می کنند و دولت کانادا امیدوار است که بتواند به این افراد کمک کند تا از خشونتی که ناعادلانه گرفتارش شده اند، فرار کنند.

موسسه “Rainbow Railroad” در سال ۲۰۰۶ و با هدف کمک به افراد LGBT تاسیس شد و امیدوار است که بتواند این افراد را از خشونت و شکنجه رهایی داده و به مکانی امن منتقل کند.