در قراردادهای بیمه هر یک از طرفین برای خود وظیفه ای را تعیین می کنند و تا پایان مدت بیمه نامه ملزم به اجرای آن هستند. بیمه گذار که همان خریدار بیمه است متعهد به پرداخت تمام وکمال حق بیمه است و در مقابل اگر بر اثر تحقق خطرات مندرج در بیمه نامه خسارتی به مال بیمه شده وارد شد آن وقت است که شرکت بیمه یا همان بیمه گر متعهد است خسارت را کاملا بازسازی یا جایگزین و یا معادل دلاری آن را بپردازد.

اما این متن به ظاهر ساده از آنجا که دارای ظرایف حقوقی است نمی توان آن را به سادگی تفسیر کرد. اجازه می خواهد نظر شما خوانندگان محترم را به مورد خسارتی که برای یکی از شهروندان اتفاق افتاده جلب نماید:

آقای پاتریک کادوکس در فوریه سال ۲۰۱۰ از شرکت بیمه معظم اینتکت بیمه اتومبیل خریداری کرد و به عنوان بیمه گذار متعهد شد که حق بیمه را طی اقساط ماهانه بپردازد، اما بنا به دلایل مالی در ماه های اولیه متاسفانه حساب بانکی اش قادر به پرداخت نبود و چک مربوطه برگشت خورد.

از بد ماجرا در همین دو ماه یاد شده ایشان تصادف شدیدی کرد و پسرش که یکی از سرنشینان اتومبیل بود مصدوم و بستری شد. شرکت بیمه اینتکت طبق قرارداد بیمه و بنا به حقی که برای خود قائل می بود از پرداخت غرامت و هزینه های پزشکی سر باز زد و عنوان کرد که چون خریدار بیمه از وظایف قانونی خود سر باز زده پس بیمه نامه هم کنسل می باشد. این پرونده به دادگاه ارسال شد و در دادگاه اولیه رای نهایی به نفع شرکت بیمه صادر شد و بیمه گر (شرکت بیمه) را از تعهد معاف اعلام کرد. البته جهت اطلاع در این گونه موارد بیمه اتومبیل دوم که در تصادف دخیل بوده اقدام به پرداخت هزینه ها می کند . وکلای شرکت بیمه دوم به همراه وکیل آقای پاتریک کادوکس کار را رها نکردند و پرونده را به دادگاه استیناف منتقل کردند و با ارایه شواهد قراردادی و مبنای حقوقی ثابت کردند که “حق بیمه در زمره دیون مثبته است و در هر شرایطی پرداختش بر گردن بیمه گذار (خریدار بیمه) می باشد” حال اگر خسارتی اتفاق افتاده شرکت بیمه می بایستی خسارت را بدهد و حق بیمه معوق هم توسط آقای پاتریک کادوکس پرداخت خواهد شد.

این مطلب چون بر مبنای حقوقی صحیحی بود برای دادگاه استیناف بسیار مقبول بود و بر اتکاء بر آن و چند رای صادره مشابه شرکت بیمه را مجبور به پرداخت کرد و بالاخره در پایان سال ۲۰۱۵ شرکت بیمه مربوطه را به عنوان تنها پرداخت کننده اعلام نمود.

شرکت بیمه با توجه به حق قانونی خود مشورت های لازم را در زمان مقتضی با طرفین در هیات داوری انجام داد و اخیرا تمام و کمال غرامت را پرداخت کرد، البته حق بیمه آن دو ماه را هم از آقای پاتریک کادوکس دریافت کرد.

در تصادفات اتومبیل اگر شخصی مصدوم شود بدون توجه به درجه تقصیر هر یک از طرفین به شرکت بیمه خود مراجعه می کنند تا غرامات را دریافت کنند به عبارت دیگر مشابه کشور آمریکا نیست که مصدوم ملزم به پیگیری حقوقی با مقصر حادثه یا شرکت بیمه اش باشد. اگر بنا به دلایلی بیمه نامه معتبر یا با شرایط کافی وجود نداشته باشد آن موقع است که بیمه اتومبیل طرف مقابل مسئول جبران غرامت همه طرفین درگیر است و اگر بنا به هر دلیلی اتومبیل دوم هم بیمه نامه نداشته باشد آن موقع بیمه دولتی (بیمه اتوبان و شاهراه ها) متعهد است و حتی بیمه اوهیپ ( بیمه دولتی سلامتی) قادر است که همه هزینه های انجام شده را از ایشان بازیافت نماید.

امید است هیچ موقع شاهد و یا درگیر تصادف اتومبیل نشوید ولی مطلع باشید که در هر حال تمامی هزینه های تحقق یافته قابلیت باز پرداخت دارد.