کارزارهای بین المللی در پشتیبانی از کارگران ایران و فعالان کارگری زندانی در ایران همچنان ادامه دارند.  در روزهای اخیر حرکت های اعتراضی علیه بازداشتها، دادگاهی کردن و اذیت و آزار فعالان کارگری گسترش یافته است. اعتصاب غذای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، از ۹ اگوست ۲۰۱۷ در زندان رجایی شهر، و انعکاس گسترده آن در ایران و در سطح بین المللی، منجر به سیل اعتراضات در داخل کشور از طرق گوناگون از جمله تجمع و راهپیمایی اعتراضی در مقابل مجلس جمهوری اسلامی گردیده است. هزاران فعال کارگری و شخصیت های مدافع آزادی و برابری به این کمپین در داخل کشور پیوسته اند. به دنبال حبس مجدد و اعتصاب غذای رضا شهابی، چندین تشکل بین المللی کارگری از جمله در کانادا، با انتشار نامه ها و بیانیه های اعتراضی، شدت یابی سرکوب فعالان کارگری توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی، اسماعیل عبدی و دیگر کارگران زندانی در ایران شده ا ند.

در همین راستا، جمعی از تشکلات و فعالین کارگری و چپ و کمونیست ایرانی در تورنتو، تحت عنوان “کمیته همکاری نیروهای چپ و کمونیست ـ تورنتو” طی رژه روز کارگر در تورنتو، به تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۷ ، با تی شرتهای یک رنگ که در جلوی آن آزادی کارگران زندانی و در پشت آن آزادی زندانیان سیاسی در ایران به زبان انگلیسی چاپ شده بود، اقدام به پخش ۱۵۰۰ تراکت تبلیغی به زبان انگلیسی و جمع آوری پتیشن در حمایت از کارگران زندانی، از جمله رضا شهابی و اسماعیل عبدی، و برای آزادی کلیه کارگران و زندانی سیاسی در ایران نمودند. این تراکتها و پتیشنها توسط کارگران و نمایندگان اتحادیه های کارگری بخش های مختلف کانادا، از جمله بخش صنعتی، خودروسازی، ساختمان، هتلها و رستورانها، آموزش و خدمات عمومی، مورد استقبال قرار گرفت و درکمتر از دو ساعت پیش از آغاز رژه همگی پخش گردیدند و صدها امضا جمع آوری شد)بیش از ۷۵۰ امضا کننده(. مطالبات مطرح شده در این پتیشن شامل موارد زیر می شد:

 

– خاتمه یافتن آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان کارگری و معلمان در ایران؛

– حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری و حق اعتصاب؛

-محکوم کردن احکام شلاق علیه کارگران؛

– پایان دادن به رفتارهای ضدانسانی نسبت به زندانیان سیاسی؛

– آزادی رضا شهابی، اسماعیل عبدی و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی.

لازم به توضیح است که “روز کارگر” در کانادا و آمریکا، به طور رسمی اولین دوشنبه سپتامبر است که تعطیل عمومی نیز می باشد. اتحادیه های کارگری در این روز، در مراکز شهرها تجمع و رژه برگزار می کنند. هر سال تم اصلی ای برای این روز در نظر گرفته می شود. تم رژه امسال، حمایت از کارزار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت و تغییر قانون کار به نفع کارگران بود. اول ماه مه، به عنوان روز جهانی کارگر، در کانادا و آمریکا کماکان تعطیل عمومی نیست، اما به خصوص در ۱۰ سال اخیر فعالان چپ و پیشرو کارگری تلاش کرده اند که تظاهرات های گسترده خیابانی در سطح شهر برگزار کرده و اول ماه مه را به عنوان روز واقعی طبقه جهانی کارگر در کانادا تحمیل کنند. ما هر ساله در راهپیمایی اول ماه مه شرکت فعال داشته و داریم، اما با توجه به حضور هزاران کارگر در رژه روز کارگر تورنتو، در این روز نیز با پخش تراکتهای تبلیغی و طرح مطالبات کارگری تلاش می کنیم به طور گسترده در میان کارگران و فعالین کارگری اطلاع رسانی نموده و همچنین برای جنبش کارگری ایران پشتیبانی جلب نماییم.

کمیته همکاری نیروهای چپ و کمونیست ـ تورنتو

komittabargozari@gmail.com

۶ سپتامبر ۲۰۱۷