حسن زرهی

آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی، در دروغگویی دست درازی دارد. در ایران مردم بارها هم به صدای بلند و هم با در دست داشتن پلاکاردهای رنگارنگ داستان دروغ های محمود احمدی نژاد را مطرح کرده اند و در آنجا کمتر کسی است که دست کم یک دروغ شاخدار از جنابشان نشنیده باشد. حالا اما احمدی نژاد که گمان دارد دروغ خواهد گفت و به سلامت از مهلکه خواهد گریخت، در برابر دوربین های شبکه های جهانی تلویزیون می نشیند و دروغ می گوید. یکی از تازه ترین دروغ های حضرتشان انکار صدور حکم سنگسار برای سکینه ی محمدی آشتیانی است. جناب دروغ پرداز کبیر دیده در دیده ی مردم جهان منکر صدور حکم سنگسار برای خانم محمدی شد، در حالیکه در ایران و جهان کسی نیست که از ماجرای صدور این حکم بی خبر باشد و جهانیان پس از صدور حکم بود که به آن واکنش نشان دادند و رهبران و هنرمندان و کوشندگان سیاسی در سراسر گیتی به این حکم ظالمانه اعتراض کردند. احمدی نژاد همانطور که در ایران مدام دروغ می گوید و به روی مبارک نمی آورد، این بار هم با چنین دروغی جو افکار عمومی جهانی را محک  می زند تا اگر فضا مناسب بود در اینجا هم همان ماشین دروغگویی را راه بیندازد. به همین دلیل او دروغ دیگر و مهمتری هم می گوید. هنگام که از تأثیر تحریم ها پرسیده می شود، احمدی نژاد بار دیگر چشم سفیدی می کند و مثل همیشه دروغ می گوید و مدعی می شود که تحریم ها در ایران بی اثر است. هیچکس نیست از حضرتشان بپرسد که آیا اوست که این همه نادان است، و یا گمان دارد ایرانیان و جهانیان نادان هستند که از تأثیر انکار ناکردنی تحریم های جهان بر هر کشور و مردمی بی خبر باشند.

در حالی رئیس جمهوری اسلامی دست به چنین دروغ پراکنی هایی می زند که اثر تحریم ها در بسیاری از ارکان زندگی مردم آشکار است و دامنه ی تحریم ها هر روز گسترده تر می شود و کنگره ی آمریکا برای اعمال تحریم های تازه به رئیس جمهوری این کشور اختیارات بیشتر و تازه تری می دهد، و خبرگزاری ها از تحریم صادرات و فروش فرآورده های نفتی به ایران خبر می دهند، و به لیست تازه بنزین و گازوئیل و سوخت هواپیما هم افزوده شده است.

اما آقای احمدی نژاد به جای آنکه بیاید و راه برون رفتی از این چاه کنده شده توسط سیاست های نادرست خود پیدا کند، تصور می کند اگر با دروغ و ریا و ادعا از بی اثری تحریم ها خبر بدهد، لابد همه ی آثار مرگبار تحریم ها از بین خواهد رفت.

احمدی نژاد به شیوه ای کردار و رفتار می کند که انگار حکومت او و حکومت آمریکا دو قدرت برابر جهانی هستند که باید در کنار هم برای جهان و جهانیان تصمیم بگیرند. دائی جان ناپلئون واقعی ایران با کردار بی خردانه ی خود ایران و مردمش را در مخاطره ی جدی اقتصادی و سیاسی قرار داده و خود را به کوچه ی علی چپ می زند که هیچ خبری نیست و همه چیز در امن و امان است. اینکه ممکن است حکومت احمدی نژاد با به ثمن بخس فروختن نفت ایران و خرید بنزین قاچاق به بهای سرسام آور مدتی دوام بیاورد دور از باور نیست، اما دولت های دوراندیش برای حفظ سرمایه های مالی و شکوفایی اقتصادی مملکت و ملت هایشان برنامه ریزی های بلند مدت می کنند، نه اینکه از هر امکانی بهره بگیرند تا اندکی بیشتر بر جایگاه قدرت تکیه زنند.

اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک

 ایرانیان از سراسر آمریکا و برخی شهرهای کانادا دارند روانه ی نیویورک می شوند تا همزمان با حضور رسمی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل متحد علیه این حضور اعتراض کنند و به جهانیان نشان دهند که او نماینده ی مردم ایران نیست و با تقلب و تزویر به کرسی ریاست جمهوری نشسته است. کاری که تقریباً  همه ساله به همت ایرانیان انجام شده است. ما شهروندیان نیز امروز چهارشنبه ۲۲ سپتامبر با اتوبوس ایرانیان تورنتو راهی نیویورک هستیم، تا به ایرانیان دیگر بپیوندیم.

اعتراض به حضور احمدی نژاد دیگر نه تنها برای ایرانیان که برای جهانیان هم سنت شناخته شده ای است. همه می دانند که همه ساله هزاران ایرانی کار و زندگی خویش را رها می کنند تا سهم خود در اعتراض به مصیبت هایی که توسط حکومت جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد بر مردم ایران روا داشته می شود را ادا کرده باشند.

خبرهای سفر نیویورک را از دید دوربین و نگاه همکارانم در شهروند شماره ی آینده تقدیمتان می کنیم. به امید آزادی و آبادی ایران.