شهروند آزاده داودی: جان توری شهردار تورنتو اعلام کرد که از اوایل سال ۲۰۱۸ ماموران آموزش دیده و ویژه هدایت ترافیک به نام Traffic warden به خیابان های تورنتو خواهند آمد و هدایت ترافیک را به عهده خواهند گرفت. هم اکنون در یک طرح آزمایشی تعدادی پلیس برای این کار در برخی چهار راه های اصلی گماشته شده اند.

 

این ماموران ترافیک لباس های ویژه ای با رنگ های مخصوص به تن خواهند داشت و در چهارراه ها و مکان هایی که در حال تعمیرات و بازسازی است به هدایت ترافیک خواهند پرداخت. یکی از دلایل آوردن این افراد این است که نیروی پلیس ماهر با حقوق بسیار بالا نباید مسئولیتی مانند هدایت ترافیک را به عهده داشته باشد. این کار نیاز به آموزش نیروی پلیس ندارد و می تواند با یک دوره آموزش فشرده و بسیار ساده تر انجام گردد. همچنین این کار به حقوق بسیار بالا و تخصص نیروی پلیس نیازی ندارد و بهترین روش برای جلوگیری از  به هدر رفتن هزینه و انرژی نیروی پلیس تورنتو است.

این طرح از ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد و ماموران ترافیک با رنگ لباس هایشان کاملا مشخص خواهند بود و هیچ شک و شبهه ای را برای شهروندان به جا نخواهد گذاشت.