بخش دوم و پایانی

 

 

 

برابر قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو شما باید:

 

۱۱ـ بایستی دقت زیادی مبذول دارید در عدم قبول مستأجر و دلایل قابل قبول برای آن داشته باشید وگرنه او می تواند شما را متهم به تبعیض نموده و به دادگاه حقوق بشر ایالت انتاریو شکایت برد.

۱۲ـ شما باید در قرارداد اجاره حتماً تائید کرده باشید که اجاره در روز اول هر ماه بایستی پرداخت شود. از دومین روز به بعد که اجاره پرداخت نشد شما می توانید اقدام قانونی را شروع کنید. توجه داشته باشید انعطاف پذیری زیاد به نفع شما نیست و از آن سوءاستفاده می شود.

۱۳ـ باید دقت کنید که مستأجر با نام اصلی خود قرارداد اجاره را تنظیم و امضاء کند. یک کپی از گواهینامه رانندگی و یا پاسپورت و غیره را دریافت و مقایسه نمائید.

۱۴ـ شما همیشه باید یک کلید یدکی ورودی واحد مورد اجاره را داشته باشید که فقط در موارد بسیار اضطراری مثل آتش سوزی یا آب گرفتگی و غیره در غیاب مستأجر وارد محل شوید. گاه و بیگاه چک کنید و مطمئن شوید مستأجر قفل ورودی را عوض نکرده باشد. برابر قانون اگر وی اقدام به این کار نماید باید یک یدکی از کلید مربوط به قفل جدید را به شما بدهد.

۱۵ـ چنانچه مستأجر و مالک در مورد تاریخ تخلیه محل توافق کرده باشند در این صورت مالک نیاز به ۲۴ ساعت اطلاع قبلی ندارد و فقط سعی کند به نحوی ورود به محل اجاره را چند ساعت قبل به مستأجر اطلاع دهد.

۱۶ـ برای ورود به محل مورد اجاره؛ غیر از موارد بالا، برای سایر موارد بایستی حداقل ۲۴ ساعت قبل به مستأجر اطلاع داده شود. این اطلاع باید کتبی، با ارسال ایمیل و یا تکست باشد با ذکر علت بازدید، ساعت و تاریخ دقیق و نام شخص بازدید کننده. پیغام شفاهی قابل اثبات بعدی نمی باشد، زیرا مستأجر می تواند ادعا کند که شما بدون اطلاع قبلی خود یا نماینده تان وارد محل شده اید و به این علت از شما شکایت نماید.

۱۷ـ چنانچه قصد بازدید از محل مورد اجاره را دارید بایستی خود یا نماینده شما (مشاور املاک، کنتراتچی، ارزیاب ساختمان و غیره) به موقع و در همان ساعت مقرر به محل وارد شوید. چنانچه بعد از ساعت مقرر قصد ورود داشته باشید مستأجر می تواند از ورود این افراد ممانعت نماید، اگر هم اجازه دهد این حق را دارد که از شما به دادگاه LTB شکایت نماید و دیده شده برای ده دقیقه تأخیر، مالک ۱۰۰۰ دلار جریمه شده است.

۱۸ـ شما باید دراجاره نامچه قید نمائید که مستأجر سیگاری نیست و حیواناتی ندارد. شما می توانید از اجاره دادن محل به این گونه افراد خودداری نمائید ولی اگر بعد از اجاره این موارد دیده شود نمی توانید نسبت به تخلیه محل اقدام کنید مگر شرایط به نحوی باشد که مزاحمت برای سایر مستأجران ایجاد شود.

۱۹ـ به عنوان مالک باید محل مورد اجاره را خالی از حشرات نگهداری نمائید (موش، سوسک، موریانه و غیره). مستأجر می تواند در صورت بی توجهی شما به LTB شکایت کرده و شما را محکوم نماید.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.