شاهد چهارمین دهه از تغییرات عمده در زندگی بشر هستیم و این مورد مرهون تحولات اخیر در خصوص ورود هوش مصنوعی و روبات های آگاه در زمینه های پزشکی ـ صنعت ـ نظامی ـ فضایی و اخیرا جالب است بدانید صحبت بیمه هم به میان آمده است.  اجازه می خواهد نظرات گروهی از کارشناسان و خبرگان بیمه را در این زمینه به اطلاع شما خوانندگان محترم برساند.

 

تشخیص و طبقه بندی ریسک: از زمانی که خریدار بیمه (بیمه گذار) نیاز خریدن را حس می کند تا زمانی که اقدام به خرید می کند، می توان حدود ۵۰ درصد کار دانست چرا که در این مرحله کارشناس بیمه بایستی مطابق با اطلاعاتی که از خریدار احتمالی می گیرد بتواند ریسک مورد نظر را شناسایی و طبقه بندی نماید. از آن به بعد با استفاده از جداول از پیش تهیه شده (این جداول توسط اکچورها هر سال به روز شده و در اختیار بیمه گران قرار می گیرد) میزان حق بیمه را به اطلاع خریدار احتمالی می رساند و نسبت به اخذ آن اقدامات لازم را انجام می دهد. این مراحل حدود یک ساعت وقت نیاز دارد و چنانچه اطمینان حاصل کنیم که خطای انسانی هم نقشی نخواهد داشت طی مدت یاد شده می توان صاحب یک بیمه نامه شد. حال تصور کنید که تمامی این مراحل بخواهد توسط یک روبوت انجام گیرد فقط کافی است اطلاعات شخصی و سوابق بیمه ای و مالی خود را که در سیستم اداره راهنمایی و رانندگی و بانکی است اجازه دهید به روبوت مربوطه منتقل شود از اینجا حدود چند ثانیه یا بهتر است بگوییم زیر یک دقیقه رقم حق بیمه بدون اشتباه انسانی محاسبه و اگر خریدار راضی باشد از حسابش برداشت و بیمه نامه به ایمیل مربوطه یا ذینفع (اگر وامی یا لیز در کار باشد) منتقل می شود. چه زندگی شیرینی برای همه به وجود خواهد آمد البته این مورد برای بروکرها شاید به آن شیرینی نباشد.

 

تغییرات در حین بیمه نامه و خسارات: با حذف انسان از مرحله اولیه طبیعتا روبوت مربوطه قادر است با برنامه ریزی انجام شده هر تغییری را انجام و برای مقامات ذیصلاح تاییدیه لازم را ارسال کند. تصور کنید که لازم است ماشینی را جایگزین نمایید فقط کافی است با تلفن هوشمند خود عکس شماره شاسی ماشین را گرفته و برای روبوت مربوطه در شرکت بیمه ارسال کنید از اینجای کار همه چیز اتوماتیک تحقق یافته و حتی کارت بیمه جدید را هم برای شما ارسال می کند. در مورد خسارات هم با ارتباط روبوت با جعبه سیاه و کامپیوتر ماشین میزان و درصد خسارت تعیین و خسارت به حساب بیمه گذار منتقل می گردد.

گروه کارشناسان متعددی هستند که از این پروژه دفاع و عده ای هم علیه آن صحبت می کنند. موافقان بر این عقیده هستند که با ایجاد سیستم جدید کارهای جانبی متفاوتی به وجود می آید که نه تنها کسی بیکار نمی شود، بلکه سیستم کارآفرین است و مشابه رنسانس اروپا با ورود ماشین بخار کارهای جانبی زیادی ایجاد می گردد.

مخالفان هم برای خود نظراتی دارند و معتقدند در همه موارد نمی توان از وجود روبات ها بهره گرفت بایستی برای آن حد و مرزی هم قایل شد.