دکتر رضا مریدی، نماینده لیبرال مجلس انتاریو از ریچموندهیل و وزیر پژوهش، ابتکار و علوم دولت انتاریو، پیامی تصویری به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاءالله منتشر کرده است. ترجمه ی این پیام را که به زبان انگلیسی است،  می خوانید:

روز یکشنبه ۲۲ اکتبر، جامعه ی بهائی تولد حضرت بهاءالله پیامبر و موسس دیانت بهائی را جشن می گیرند. من بهترین تبریکات خود را به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله به جامعه ی بهائی تقدیم می کنم. پیروان دیانت بهائی در قریب به اتفاق کشورهای جهان زندگی می کنند و آنان به اقوام و ملیت ها، گروه های نژادی و اقشار گوناگون جوامع متعلق هستند.

پیام اصلی دیانت بهائی وفاق و یگانگی انسان هاست. آموزه های دیانت بهائی افراد و جوامع را تشویق می کند که برای بهبود زندگی خود و پیشرفت تمدن بشری کوشش کنند.

دیانت بهائی به وحدانیت خداوند، انسانیت، آزادی و دوری از پیشداوری، اعتلای ارزش های روحانی، پرستش خداوند همراه با خدمت به خلق، تساوی حقوق انسان ها با هر جنسیتی، هماهنگی علم و دین و اهمیت آموزش و پرورش تأکید دارد.

متأسفانه، تعقیب بهائیان در ایران که خاستگاه دیانت بهائی است ادامه دارد. بهائیان ایران بدون هیچ دلیلی مورد پیگرد و حبس قرار می گیرند. در زندان ها آنان را شکنجه و اعدام می کنند. اموال آنان را تخریب و مصادره می کنند. آنان را از حقوق و آزادی های اساسی و اولیه انسانی منجمله حق کار کردن، آموزش در مدارس و دانشگاه ها و نیز استفاده از خدمات دولتی محروم کرده اند.

در این ایام ویژه، من از دولت ایران می خواهم که تمام محدودیت های ناعادلانه ای را که بر اعضای جامعه ی بهائی اعمال کرده است برطرف سازد و حقوق اساسی و اولیه انسانی آنان را مستقر کند و اجازه دهد که آنان با آزادی کامل از دیانت خود پیروی کنند.

این پیام تصویری را در لینک زیر ببینید.

https://youtu.be/1rZLla6BQLA