شهروند- روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر، ۲۰۰ امین سالگرد تولد بهاءالله، بنیانگذار و پیامبر دین بهاییت، در پارلمان انتاریو برگزار شد.

این مراسم با یک ضیافت ناهار که توسط جامعه بهایی تدارک دیده شده بود همراه شد. در این مهمانی و مراسم ویژه چندین تن از وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان، نمایندگان سه حزب سیاسی فعال و نمایندگانی از اقلیت های مذاهب دیگر نیز حضور داشتند.

دکتر رضا مریدی، وزیر تحقیقات نوآوری و علوم، در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند و به عنوان نماینده ی نخست وزیر انتاریو، خانم کاتلین وین، لوح تقدیری به دکتر جرالد فیلسون (Gerald Filson)، مدیر روابط عمومی جامعه بهاییت کانادا، اهدا کرد.

بعد از صرف ناهار و در هنگام نشست اعضای کابینه در گالری عمومی مجلس انتاریو، دکتر مریدی بیانیه ی هیئت وزیران را خواندند و بنابر سنت پارلمانی این بیانیه با پاسخگویی نمایندگان احزاب محافظه کار و دمکرات نو همراه بود.

تمامی سخنرانان مانند آقای مریدی تبریکات خود را به جامعه بهاییان اعلام کردند. همچنین یک عکس گروهی نیز که در آن دیو لواک (Dave Levac) رئیس مجلس  حضور داشت در مقابل پارلمان گرفته شد.

سخنان مشروح دکتر مریدی را در وبسایت شهروند بشنوید.