شهروند- سه شنبه ۳۱ اکتبر، برای خبرنگارانی که در مراسم Question Period  منتظر ایستاده بودند تا جواب سئوال های خود را از نخست وزیر کانادا بشنوند روز بسیار ویژه ای بود. آنها انتظار هر چیزی را داشتند غیر از اینکه نخست وزیر کانادا در نقش سوپرمن و با لباس این شخصیت ظاهر شود.

جاستین ترودو به مناسبت هالووین امسال تصمیم گرفت که مانند سالهای گذشته همکاران خود را شگفت زده کند و با لباس و آرایش سوپرمن سر کار ظاهر شود.

او در حالی که لباس آبی و کراوات قرمز ویژه این شخصیت را به تن داشت و موهای خود را به عقب شانه کرده بود با لبی خندان برای پاسخ به سئوالات در مجلس قانون گذاری کانادا حضور بهم رساند. جاستین ترودو در این مراسم ویژه هالووین تنها نبود و بسیاری دیگر از دولتمردان نیز با آرایش و لباس شخصیت محبوبشان بر سر کار خود ظاهر شدند. جاستین ترودو سال گذشته با لباس کاپیتان در کتاب “شازده کوچولو” توانسته بود همکاران خود را سورپرایز کند.