شهروند-  پلیس تورنتو اعلام کرد که سوءاستفاده از مجوزهای پارکینگ که برای افراد معلول در تورنتو صادر می شود افزایش پیدا کرده است و این سوء استفاده باعث شده است که میزان ماشین هایی که با این مجوز پارک در دان تاون تورنتو دیده می شوند افزایش یابد.

در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۰۰ مورد سوءاستفاده به پلیس گزارش شده بود که این تعداد در سال ۲۰۱۶ به ۱۳۵۰ تا افزایش یافته است.

مشکل اساسی پلیس در مواجهه با این قانون شکنان این است که تعداد مامورانی که باید این تخلف را رسیدگی و پیگیری کنند بسیار کم است و جواب تعداد ماشین هایی که روزانه به دان تاون تورنتو در رفت و آمد هستند و در مکان های مخصوص این افراد پارک می کنند را نمی دهد.

مجوز پارک برای افراد معلول برای راننده و یا شخصی که در کنار راننده از ماشین استفاده می کند صادر می شود و معمولا به دلیل مدت زمان زیاد تا رسیدن مجوز برای این افراد مجوز موقت صادر می شود.

تحقیقات پلیس نشان داده است که بسیاری از ماشین هایی که با این مجوز پارک می کنند معلول نیستند و در اغلب موارد فرد معلول در خانواده فوت شده است، اما استفاده از مجوز همچنان ادامه دارد. این اتفاق باعث شده است که افرادی که واقعا از مشکلات جسمی رنج می برند نتوانند به مکان پارک دسترسی داشته باشند و باید مدت زمان طولانی در ماشین منتظر بمانند تا ماشین های دیگر از محل پارک مخصوص به آنها خارج شوند.