شهروند- طی مراسمی که  روز یکشنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۷ در ریچموندهیل برگزار شد، به مناسبت ۱۵۰مین سالگرد تأسیس کانادا ۵۹ تن از کوشندگان اجتماعی ـ سیاسی موفق به دریافت تقدیرنامه از سوی دکتر رضا مریدی نماینده ی ریچموندهیل در پارلمان انتاریو شدند.

ابتدا دکتر مریدی طی سخنانی اشاره کرد که سال ۲۰۱۷ که مصادف با ۱۵۰مین سال تأسیس کنفدراسیون کانادا است رو به پایان است و جا دارد که از آنان که در تأسیس و سازندگی کانادا در ابعاد گوناگون کوشیده اند، سپاسگزاری کرد.

او تأکید کرد که از بومیان کانادا که سرزمین خود را با مهاجران به اشتراک گذارده اند و نیز از مهاجران اولیه که این کشور را ساخته اند تا مهاجران بعدی و امروزی در بدو ورود در آسایش باشند، بایست قدردانی کرد.

آن گاه مراسم اهدای تقدیر نامه ها توسط دکتر مریدی و با همکاری دیوید بارو شهردار ریچموندهیل آغاز شد. در بین دریافت کنندگان تقدیر نامه برایان ویلفرت که ۱۲ سال نماینده ی ریچموندهیل در مجلس عوام بود، و نیک پاپا که سالیان زیادی نماینده ی انجمن شهر ریچموند هیل بود، دیده می شوند.

دریافت کنندگان تقدیرنامه از جوامع گوناگون منجمله ایرانی، هندی، تامیل، پاکستانی، چینی، آفریقایی، ویتنامی، انگلیسی، و اسپانیایی را شامل می شد.

ایرانیان دریافت کننده تقدیرنامه عبارت بودند از: سارا هوشیاری فر، علیرضا جهانگیری، شقایق کوهستانی، سحر میرشفیعی، ناهید میثاقی، دکتر محمد مقدم، هایده متحدین، شادی موسوی نیا، مصطفی نصرتی، اتی رحیمی، ژاله ویکتوری، حسام وفائی، دکتر محمد ظهوری، یوسف ساوالان و مرتضی ظهرآبی.

در پایان مراسم با صرف چای و قهوه و شیرینی ایرانی از حضار پذیرایی شد.