شهروند- کمپانی آلمانی BMW ، در دو نوبت، دستور به جمع آوری ۱.۴ میلیون از خودروهای این کمپانی در مدل های مختلف داده است. این دستور جمع آوری به دلیل احتمال خطر آتش سوزی در این خودروها در هنگام استفاده از سیستم گرمایی داخل ماشین بوده است که در چندین مورد منجر به آتش سوزی شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که سیستم سیم کشی داخلی این خودروها به شکلی است که در هنگام تلاش برای گرم کردن ماشین و داغ شدن ذوب شده و خطر آتش سوزی را به همراه دارد.

سخنگوی کمپانی BMW از دارندگان ماشین های مذکور خواسته است تا برای جلوگیری از ایراد خسارت ماشین های خود را تا زمان تعمیر در محوطه باز پارک کنند، زیرا ممکن است حتی ماشین بدون سرنشین نیز دچار آسیب شود.

قرار است تا نمایندگانی های این کمپانی از تاریخ ۱۸ دسامبر شروع به تعمیر خودروهای مذکور کنند. این کمپانی اعلام کرده است که از این میزان خودرو ۱۵۰۰۰ تای آن در کانادا ست. بیشتر مدل های جمع آوری شده از بین مدل های تولید شده در بین سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۱ است و بیشتر ماشین ها ۶ سیلندر می باشد.