شهروند علی شریفیان: روز یکشنبه  هشتم آگوست در چند شهر عمده کانادا و از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور، ادمونتون و چند شهر عمده دیگر و همزمان با شهرهایی همچون پاریس، نیویورک، بارسلونا، آتن، در مجموع هزاران نفر در همایش های صلح آمیز، تظاهراتی جهانی علیه قوانین تبعیض آمیز روسیه بر ضد همجنسگرایان برگزار کردند.

kiss-LGBT

در مونترال این تظاهرات در مقابل کنسولگری روسیه و در تورنتو در تقاطع خیابان یانگ و میدان دانداس برگزار شد. تظاهرکنندگان با دادن شعار و پلاکاردهایی که در دست داشتند، قوانین روسیه بر ضد این افراد جامعه را محکوم کردند. در همه این تظاهرات عشاق همجنسگرا با بوسیدن یکدیگر، به شکلی معنادار به این قوانین روسیه اعتراض کردند. قوانینی که روسیه اخیرا بر ضد این گروه از دگرباشان جنسی وضع، تصویب و به اجرا گذاشته، بحث های زیادی را در تمام جهان دامن زده است. این بحث ها بویژه به دلیل برگزاری بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ که قرار است در شهر سوچی روسیه برگزار شود، ابعاد و حساسیت زیادی پیدا کرده است. گروهی از ورزشکاران و مردم در اعتراض به این قوانین روسیه خواستار تغییر مکان برگزاری این مسابقات به شهرها و کشورهای دیگری شده اند.