شهروند- اعتصاب ۱۲۰۰۰ کارمند و استاد ۲۴ کالج انتاریو وارد هفته پنجم شده است و گفته می شود که این اعتصاب تاکنون طولانی ترین اعتصاب کالج های انتاریو در طول تاریخ بوده است.  به دلیل مذاکرات بی نتیجه بین طرفین قرار شد تا یک رای گیری آنلاین از روز ۱۴ تا ۱۶ نوامبر اجرایی گردد و بر اساس آن استادان و کارمندان خودشان به آخرین پیشنهاد مطرح شده توسط کالج ها پاسخ دهند.

طولانی شدن این اعتصاب باعث افزایش نگرانی و استرس زیاد در بین ۵۰۰,۰۰۰ دانشجویی شده است که بیش از یک ماه است از کلاس و درس دور مانده اند و تقریبا ترم پاییز خود را از دست داده اند.

 پیش از این دانشجویان با امضای طوماری خواستار بازگرداندن قسمتی از شهریه به عنوان غرامت روزهای از دست رفته بودند که جوابی به آن داده نشد.

در حالی که رای گیری در حال انجام است، شکایت رسمی توسط دانشجویان از کالج های انتاریو روز سه شنبه به دادگاه برده شد.

بر اساس این شکایت از کالج های انتاریو خواسته شده است تا شهریه به طور کامل به کسانی که قصد انصراف از تحصیل دارند برگردانده شده و به مابقی دانشجویانی که قصد ادامه دارند غرامت روزهای از دست رفته به شکل دقیق پرداخت گردد. ۱۴ تن از دانشجویان به عنوان نماینده تمامی دانشجویان در این دعوی به عنوان شاکی حضور دارند. هنوز معلوم نیست که نتایج انتخابات چه باشد و کلاس ها از کی برقرار گردد. دولت انتاریو نیز در این زمینه فعلا دست به حرکتی نزده است و منتظر است تا طرفین بتوانند به نتیجه ای مطلوب دست پیدا کنند.