شهروند- روز سه شنبه (۱۴ نوامبر ۲۰۱۷) چارلز سوسا وزیر دارایی گزارش نیم سال خود را  به پارلمان انتاریو ارائه داد. در این گزارش چارلز سوسا اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۱۸ حداقل دستمزد ۱۴ دلار خواهد شد و در سال ۲۰۱۹ دستمزد به ۱۵ دلار  خواهد رسید.

او افزود، از آن جایی که این افزایش دستمزد ممکن است به بیزنس های کوچک و متوسط فشار وارد کند، دولت تصمیم گرفته است از میزان مالیات کسب و کارهای کوچک و متوسط یک درصد بکاهد. این مالیات از ۴ و نیم درصد به ۳ و نیم درصد خواهد رسید و میزان این یک درصد معادل ۵۰۰میلیون دلار کاهش درآمد برای دولت است. دولت تصمیم گرفته با خرید یک سوم  نیازمندی های خود از بیزنس های کوچک و متوسط فشار تفاوت افزایش دستمزدها را از روی دوش آنها بردارد و پول را به جیبشان برگرداند.

همچنین دولت متعهد شده است که با استخدام جوانان از ۱۵ تا ۲۹ سال ۱۲۴میلیون دلار به بیزنس های کوچک کمک کند و به هر بیزنسی برای استخدام جوانان ۲۰۰۰دلار کمک کند. ۱۰۰۰دلار در هنگام استخدام و ۱۰۰۰ دلار  دیگر اگر متعهد شوند که ۶ماه نیروی کار جوان را نگه می دارند.