شهروند- هنگامی که خشونت های خانگی و یا جنسی رخ می دهد آخرین نکته ای که خانواده ها باید نگران آن باشند مشکلات مالی و این نکته است که آیا می توانند برای مدتی از کار خود کناره گیری کنند یا خیر. بر همین اساس تغییرات جدیدی در قوانین کار انتاریو در حال انجام است و قربانیان خشونت خانگی می توانند در آینده ای نزدیک مدت زمان بیشتری را با حقوق و بی حقوق از محل کار خود مرخصی بگیرند تا بتوانند از عواقب خشونت خانگی و مشکلات بعد از آن عبور کنند.

به گفته ی دیوید فلین، وزیر کار انتاریو، تغییرات جدید به افرادی که مورد خشونت قرار گرفته اند این امکان را می دهد که ۵ روز با حقوق و حداقل ۵ روز بدون حقوق از محل کار خود مرخصی بگیرند. همچنین دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در صورت طولانی تر شدن و نیاز به کناره گیری از کار برای مدت زمان بیشتر افراد بتوانند از سیستم های حمایت مالی دیگری که توسط دولت ارائه خواهد شد استفاده کنند و از این طریق بتوانند اقدامات قانونی لازم را برای دفاع از خود و رها شدن از خشونت خانگی به کار بگیرند.

قربانیان خشونت های خانگی باید کارفرمای خود را از مراحل قانونی و دلایل مرخصی خود آگاه کنند، اما اطلاعات آنها به صورت کاملا محرمانه حفظ خواهد شد.

در هنگام وقوع خشونت های جنسی و خانگی بسیاری از افراد به زمان زیادی برای عبور از این بحران و رها شدن از فرد متجاوز نیاز دارند و قوانین کاری نباید به صورتی باشد که قربانیان مجبور شوند بین حقوق و سلامت روانی و جسمی شان یکی را انتخاب کنند.