شهروند- جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا، در توییتر رسمی خود اعلام کرد که دولت کانادا در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۷، در مجلس قانونگذاری به طور رسمی از جامعه LGTB ، اقلیت های جنسی ، بابت تمام کوتاهی ها و ظلمی که در کانادا و در طول تاریخ به آنها شده است معذرت خواهی خواهد کرد.

این معذرت خواهی شامل تمام کسانی خواهد شد که به دلیل گرایش جنسی شان از کارهای دولتی و نیروی پلیس کانادا بیرون رانده شدند، یا به هرطریقی مورد اذیت و آزار و تعقیب و محاکمه قانونی قرار گرفتند.

در بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۲ بسیاری از اقلیت های جنسیتی در کانادا از کارهای دولتی خود و بویژه نیروی پلیس اخراج شدند. این اتفاق تنها یک اخراج ساده نبود. دولت کانادا برای بررسی گرایش جنسی افرادی که به آنها مشکوک شده بود و برای اعتراف کردن آنها را وادار به انجام تست های پیچیده و توهین آمیزی کرد که به آزمایش های “Fruit Machine” شهرت داشت. در طی این آزمایشات میزان واکنش جنسی افراد و برانگیختگی آنها به عکس های پورن سنجیده می شد تا به عنوان دلیلی برای اخراج آنها استفاده شود. اعضای جامعه LGBT اگرچه می گویند که شاید باید این معذرت خواهی بسیار زودتر انجام می شد، اما بسیار از این تصمیم دولت خوشحال هستند و آن را موفقیتی در راستای برابری حقوقشان با دیگر افراد می دانند.

دولت جاستین ترودو هم اکنون در حال رایزنی با برخی افراد گروه های فعال LGBT است تا بهترین روش معذرت خواهی را ارائه کند.