شهروند- شاید برای بسیاری از کشورهای جهان و افرادی که مذاکرت نفتا را دنبال می کنند پافشاری جاستین ترودو برای دست یابی به یک قرارداد نفتای فمینیستی و یا بهتر است بگوییم بدون جانبگیری های جنسیتی امری بیهوده است و در مقام چندم اهمیت قرار دارد، اما مقامات دولت لیبرال کانادا و در صدر همه  ی آنها نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو بر این اعتقادند مانند بسیاری از موارد دیگری که در زمان تصویبشان اهمیت آنها درک نمی شد، اضافه کردن بخشی به قرارداد نفتا برای جنسیت زدایی از این قرارداد بسیار اهمیت دارد و باید هم اکنون انجام شود.

کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا در مذاکرات نفتا

ترودو می گوید که اهمیت چنین تغییری در آینده ای نه چندان دور خودش را نشان خواهد داد. بسیاری بر این باورند که قرارداد تجاری آمریکای شمالی یا همان نفتا براین پایه نوشته است که تمامی جنسیت ها با یکدیگر برابرند، اما نگاهی به تاثیرات انجام بندهای این قرارداد نشان می دهد که این گونه نیست و به عنوان مثال تنها یکی از پنج شرکت صادراتی توسط کارآفرین و رهبر زن اداره می شود و یا در هنگام راه اندازی کسب و کار به زنان امتیازاتی کمتر از مردان داده می شود.

مثال ها درباره ی نادیده گرفته شدن حقوق زنان و دادن امتیاز بیشتر به مردان بی شمار است و همین نخست وزیر فمینیست کانادا را بر آن داشته است تا در این مقطع سیاسی حساس و با وجود مخالفت های بی شمار حتی بسیاری از سیاستمداران کانادایی، همچنان بر ایجاد فصلی برای  احقاق حقوق تمامی جنسیت ها و دسترسی به قراردادهای تجاری تلاش کند.