شهروند ـ روز یکشنبه ۸ ژانویه روز مترو سواری بدون شلوار در بسیاری از شهرهای جهان بود، اتفاقی که در سال ۲۰۰۲ توسط گروه کمدین Improv Everywhere در نیویورک بنا نهاده شد. تورنتو یکی از ۳۱ شهری است که در کل دنیا از این اتفاق استقبال کرده و آن را تمام و کمال اجرا می کند. روز یک شنبه  ده ها نفر از ساکنان تورنتو، بدون توجه به سن و هیکل، در هوای بسیار سرد بدون شلوار از ایستگاه فینچ وارد مترو شده و راهی پایانه غربی مترو شدند. تقریبا نصف مسافران قطار بدون شلوار بودند و در میان آنها افرادی به رقص و پایکوبی پرداختند و سلفی های زیادی نیز در این میان انداخته شد.

بسیاری از مردمی که با لباس کامل وارد قطار شده بودند از دیدن این همه آدم برهنه تعجب کردند و بسیاری نیز تعجب خود را بلند اظهار داشتند. بعضی از بی شلواران در این روز می گویند که بسیار تجربه ی جالب و مفرحی برای آنها بوده است.

این گروه بعد از عبور از ایستگاه یونیون و رسیدن به خط ۲ مترو، قطار را عوض کرده و به سمت ایستگاه دافرین رفتند و سرانجام مهمانی آنها در بار Penny  در تقاطع بلور غربی و بلوار لندز داون به پایان رسید.