پرسش:

آیا در پروسه انتخاب مستأجر احتمالی، تهیه و کار روی فرم درخواست اجاره یا Tenancy Application Form (TAF) لازم است؟

 

پاسخ:

نخستین و مهمترین گام در انتخاب مستأجر اینست که از وی خواسته شود فرم TAF را پر کند، البته این مرحله بعد از نشان دادن محل اجاره و قبل از هر اقدام دیگر می باشد. برخی مالکین چندان اهمیتی به این فرم نمی دهند یا خود چند سؤال روی کاغذ می نویسند و از مستأجر آتی می خواهند به آنها پاسخ دهد. فرم TAF یک فرم کامل و مصوب است و نیازی نیست ما آن را طراحی مجدد کنیم. توجه داشته باشید فرم قرارداد اجاره با این فرم تفاوت دارد و برخی مالکین فقط روی فرم قرارداد اجاره تمرکز می کنند در حالی که TAF اگر به خوبی پر شده و مالک به درستی روی آن کار کند بسیاری از مشکلات احتمالی بعدی خود بخود از سر راه برداشته می شود.

این فرم شامل سه قسمت عمده است:

اول: اطلاعات شخصی متقاضی اجاره و همراهان.

دوم: اطلاعات مربوط به محل سکونت فعلی و قبلی متقاضی اجاره.

سوم: اطلاعات مربوط به شغل، درآمد و محل کار قبلی و فعلی وی.

توجه داشته باشید که این فرم بایستی به طور کامل و با دقت پر شود. چنانچه کاندید اجاره قسمتی از آن را خالی گذارده و فرم را به شما تحویل دهد به معنای آنست که وی دنبال مخفی کاری اطلاعاتی است و بایستی بررسی شود چرا پاسخ نداده است. این فرم ها بایستی حتماً توسط این افراد امضاء شده و تاریخ زده شود به ویژه قسمتی که شما را مجاز می کند سابقه کردیت او را چک کنید.

حال سه مورد بالا را جداگانه بررسی می کنیم که شما به عنوان مالک چگونه باید حقیقت یابی کرده و جزئیات را مورد تأیید قرار دهید.

اول: اطلاعات شخصی شامل نام کامل (برابر گواهینامه رانندگی یا پاسپورت)؛ ترجیحاً کپی این مدارک ضمیمه شود، تاریخ تولد و ترجیحاً SSN برای بررسی سابقه کردیت، همچنین آدرس فعلی، تلفن تماس، آدرس ایمیل و مشخصات کامل کسانی که قرار است با مستأجر احتمالی زندگی کنند (سن هر یک)، مشخصات خودرو شخصی، جزئیات مربوط به داشتن یا نداشتن حیوانات خانگی (PET) و از چه تاریخی متقاضی اجاره محل هستند.

حال چگونه به صحت این اطلاعات پی می برید؟

ابتدا همان گونه که قبلاً اشاره شد اطلاعات را با کپی گواهینامه و یا هر مدرک معتبر دیگر مربوط به متقاضی مقایسه کنید، مثلاً محل سکونت فعلی آیا با سکونت روی گواهینامه یکسان است. سپس با استفاده از وسائل ارتباط جمعی مثلاً گوگل برای ردیابی شخص و یا با استفاده از سایت ۴۱۱.ca بررسی نام به شماره تلفن یا بر عکس مطمئن شویم اطلاعات صحیح است. تعداد افرادی که قرار است در ملک شما زندگی کنند طبیعتاً باید با اندازه ملک همخوانی داشته باشد. به طور معمول یک زن و شوهر با بچه چند ساله بایستی آپارتمان یا خانه حداقل دو خوابه داشته باشند و به همین شکل با افزایش بچه و یا احتمالاً دیگرانی که قرار است در این محل با متقاضی زندگی کنند.

ادامه دارد

*جعفر کنودی، کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com