شهروند- پرواز AC759 متعلق به شرکت هواپیمایی ایر کانادا جمعه شب حوالی ساعت ۹:۳۰ شب تورنتو را به مقصد سان فرانسیسکو ترک کرد. این پرواز ۱۳۵ مسافر و ۵ خدمه پرواز به همراه داشت.

کاپیتان این پرواز در سانفرانسسیکو خطای بسیار بزرگ و عجیبی مرتکب شد که جان بسیاری را به خطر انداخت، اما خوشبختانه بخیر گذشت. کاپیتان این پرواز بعد از رسیدن به فرودگاه سانفرانسیسکو به جای نشستن بر روی محل ورود پروازها بر روی باند، به سمت باند پرواز Take off رفت و در حالی که چهار هواپیما در حالت آماده باش برای پرواز بودند در میان آنها بر زمین نشست. مقامات برج مراقبت پرواز فرودگاه سانفرانسیسکو بسیار از این حادثه به شگفت آمده اند که چطور ممکن است یک کاپیتان چراغ های محل فرود را با مکان پرواز اشتباه بگیرد و چنین خطایی را مرتکب شود که می توانست به حادثه ای تاریخی و جبران ناپذیر بدل گردد.

تحقیقات برای بررسی دلایل این اشتباه از کاپیتان پرواز در جریان است. خوشبختانه با کمک متخصصان و برج مراقبت صدمه ای به هیچ فردی وارد نشد و این هواپیما در دومین تلاش برای نشست در مکان اشتباه، بر زمین نشست.