شهروند- کاوشگران از کشف جدید یک گذرگاه زیرزمینی در زیر شهر مونترال خبر داده اند که متعلق به ۱۵۰۰۰ سال پیش است و معلوم نیست در کجا پایان می یابد. تا چند ماه پیش هیچ کس به این گذرگاه زیر زمینی قدم نگذاشته بود و گزارشگران CBC جزو اولین افرادی بودند که برای دیدار از این گذرگاه که شبیه کلیسای جامع بسیار بزرگ است قدم گذاشتند. این گذرگاه که دریاچه ای در میان خود دارد در دوران یخبندان زمین شکل گرفته است و کشف بسیار بزرگی در تاریخ بشریت محسوب می شود.

این یافته ی جدید به غار زیرزمینی Saint-Léonard متصل می شود و در نزدیکی اتوبان شماره ۴۰ قرار دارد. بخش زیادی از این غار سالهاست مورد بازدید عموم قرار گرفته است، اما کسی نمی دانست پشت دیوار آهکی بزرگ چه خبر است. این گذرگاه حدود ۲۰۰ متر طول ، ۶ متر ارتفاع و حدود ۳ متر پهنا دارد. Luc Le Blanc و Daniel Caron افرادی هستند که این گذرگاه قدیمی را کشف کرده اند. آنها می گویند که مدت ها در حال اکتشافات در غار بودند که ناگهان دیوار آهکی توجه آنها را به خودشان جلب کرد و بعد از بازکردن پنجره ای در آن دیوار آهکی چشم به دنیای بسیار قدیمی و زیبایی گشودند که تلاش برای کشف تمامی جنبه های آن ادامه دارد.